Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

1. A na koncertě v ZUŠ

19. listopadu 2019

Koncerty v ZUŠ jsou zajímavé a poučné. Pro 1. třídy je vždy téma „Smyčcové nástroje“. Dozvídáme se vše o výrobě nástrojů, pozorujeme hraní, posloucháme a zpíváme písničky.

Tentokrát se k naší veliké radosti a spokojenosti povedlo, že jsme byli na koncertě sami. Jenom naše třída. Dostali jsme velikou pochvalu za chování a taky jsme se hodně hlásili. A pak jsme si vyzkoušeli, jak se hraje na nástroje. A ještě jsme si vše nakreslili.

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.