Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

3. A slaví Den Země

18. dubna 2019

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Původní oslavy souvisely s příchodem jara, v dnešní době chceme spíše upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí. I děti se musí učit, co do přírody patří a co ne, jak si ji musíme chránit a čím jí škodíme. Proto 3. A vyrazila do parku, kde DDM pořádala dopoledne plné her a soutěží na poznání přírody. Sluníčko se překonávalo, hry nás bavily a tak to bylo krásné dopoledne.

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.