Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Adventní týden ve 3. A

23. prosince 2018

Poslední týden před Vánoci je už více o společných zážitcích než o sezení v lavicích. A tak jsme si v muzeu vyprávěli o vánočních zvycích a vyrobili domácího skřítka. Tradičně jsme zašli na Dubík naplnit krmelec a ozdobit stromeček zvířátkům a v bazénu jsme pokračovali ve výcviku plavání. Se školní družinou jsme vystupovali pro rodiče. Mlsali jsme cukroví a připravili si třídu do nového roku. Poslední akcí byla návštěva pohádky v kině Když draka bolí hlava.

(Pochvalu mají všichni za pěkné chování, Karla za samozřejmé uklízení odpadků i po cizích lidech, Sofinka za zachraňování housenky. A kluci za to, že po delší době pochopili, co je normální koulovačka.)

A co napsaly děti?

„Moc mne bavila koulovačka.“

„Bylo tam strašlivě hodně prolézaček.“

„Když jsme šli zpátky, potkali jsme pejsky. Když jsme jim hodili kouli, utíkali za ní a chytali ji, to byla zábava.“

„Vláďa a Marek našli rouru a tak do ní vlezli. Když Marek vylezl, byl špinavý a na čepici měl motýla.“

Jára píše:

„Když jsme dozdobili stromeček, vydali jsme se na šílenou houpačku. Nastoupili na ni čtyři smrtelníci. První fáze byla lehká, houpala se středně. Druhá fáze byla odpočívavá a teď přijde část třetí, ta je nejhorší, houpala se ze strany na stranu až se skoro přetočila. Nakonec smrtelníci zdraví vystoupili.“

Karla píše:

„Potkali jsme krásnou chlupatou housenku. Ležela na balíku, který byl celý posněžený. Měla krásnou barvu, oranžově černou. Protože ležela na sněhu, dali jsme jí jméno Sněhulka. Vypadala jako zmrzlá. Ale my jsme ji tak dlouho zahřívali v rukavicích, že to přežila. Byli jsme rádi. Dali jsme ji na ostružinový list a v šále nesli do školy. Tam jsme ji přendali do skleničky a Sofinka si ji odnesla domů. Bude se o ni starat. Možná se nám vylíhne motýl. Zjistili jsme, že by to měl být přástevník.“

Šťastné a veselé Vánoce.

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.