Čarodějka Hedvika

UČÍME SE S HEDVIKOU - Vzdělávací portály

Datakabinet

Studnice vzdělávacích materiálů, výukových tabulek, pracovních listů, obrázků osobností, diplomů aj. Učitelé po přihlášení mají k dispozici kompletní obsah.

Cizí jazyky ICT ve výuce Matematika Přírodní vědy

Cizí jazyky
Anglický jazyk - sada 1

01 - Will x going to 13 - Present Continuous 25 - Výrazy s jednotlivými časy
02 - Present simple x present continuous 14 - Present Continuous Practice 26 - Present simple - tvoření a užití
03 - Present Perfect Simple 15 - Minulý čas pruběhový 27 - Past simple slovesa to be
04 - Past simple 16 - Past simple practice I 28 - Typické užití časů 1
05 - Shrnuti časů 17 - Past simple practice II 29 - Typické užití časů 2
06 - Since for - Present Perfect 18 - Minulý čas prostý x pruběhový 30 - To be going to
07 - Irregular Verbs I 19 - Past simple - past continuous 31 - Present perfect x past simple
08 - Irregular Verbs II 20 - Past simple negative 32 - Present perfect cvičení
09 - Vazba going to 21 - Past simple question 33 - Present simple x present contin. test
10 - Present Simple I 22 - Present and past continuous 34 - Present simple negative
11 - Present Simple II 23 - Výrazy s present simple 35 - Present simple presentation
12 - Present Simple Practice 24 - Výrazy s present perfect 36 - Future-going to

Anglický jazyk - sada 2

01 - Pizza 13 - Wh question words ve větách 25 - Rekonstrukce textu 1
02 - What rhymes 14 - Would you like  26 - Zjisti, o čem se mluví 1
03 - Practice of Opposites 15 - Mládě ve větách  27 - Zjisti, o čem se mluví 2 
04 - Muffins  16 - Nationality  28 - Eggs 
05 - Interrogative Pronouns  17 - Noun gender  29 - Talking about you
06 - London  18 - Dates  30 - Everyday English
07 - Greetings  19 - Ambitions  31 - Picture describing
08 - Christmas  20 - Dvojí zápor 32 - In the town
09 - Nápisy  21 - Order of Adjectives 33 - Rekonstrukce textu 2
10 - Travelling  22 - England  34 - Suggestions
11 - In a hotel 23 - Articles  35 - At the airport
12 - Eating at the Restaurant 24 - Some or any  36 - Shopping

Anglický jazyk - sada 3

01 - School subjects 13 - Wh question words 25 - Verbs
02 - Sports 14 - Must or have to 26 - Opposites
03 - School supplies 15 - Stavová slovesa 27 - Colours
04 - Jobs 16 - For, since 28 - Water
05 - Seasons 17 - Look 29 - Phrasal verb look
06 - Months 18 - Gymnasium or grammar school 30 - Weather
07 - Parts of the body 19 - Maths 31 - More than one meaning
08 - Housing 20 - Can 32 - Expression with have
09 - Zvířata kolem nás 21 - Will or shall 33 - Time words
10 - Světové strany 22 - Mládě 34 - Everyday problems
11 - At the Restaurant 23 - Sit down, stand up 35 - Words used to describe personality
12 - Zimní vybavení 24 - Female, male 36 - Irregular verbs


Anglický jazyk - sada 4

01 - Stupňování přídavných jmen 13 - Adjectives, adverbs, pronouns 25 - Must or have to
02 - Stupňování přídavných jmen - procvič. 14 - Great fire of London 26 - Short answer
03 - Countability-some,any 15 - Expressing likes and dislikes 27 - Stupňování dlouhých přídavných jmen
04 - Časová příslovce 16 - Grading of adjectives 28 - Stupňování krátkých přídavných jmen
05 - Questions 17 - Question tags 29 - There is, there are
06 - Must x have to 18 - Reflexive pronouns 30 - Gerundium x infinitiv
07 - Modální slovesa  19 - Negative adjectives 31 - How do you feel
08 - London 20 - Possesive pronouns 32 - Tvorba otázky
09 - Phrasal verbs 21 - Prepositions 33 - Some, any
10 - Short answers-past 22 - Prepositions of time 34 - How much, how many
11 - Questions-present(perfect) 23 - Articles 35 - Adverbs of frequency
12 - Daily routines 24 - Sloveso get 36 - Adverbs of frequency test

ICT 
Informatika - sada 1

01 - Klávesnice – rozložení kláves 11 - Klávesnice – printscreen
02 - Klávesnice – psaní velkých písmen 12 - Ovládací panely – nastavení myši pro leváky 
03 - Klávesnice – psaní velkých písmen s háčkem a čárkou  13 - Ovládací panely – nastavení rychlosti dvojkliku myši 
04 - Klávesnice – psaní číslic a matematických funkcí  14 - Ovládací panely – nastavení stopy a zobrazení myši
05 - Klávesnice – psaní znaku @  15 - Ovládací panely – instalace programu 
06 - Klávesnice - psaní anglických znaků  16 - Ovládací panely – odinstalování programu 
07 - Klávesnice – cizojazyčné rozložení kláves  17 - Ovládací panely – přidání hardwaru 
08 - Klávesnice – psaní speciálních německých znaků  18 - Ovládací panely – odebrání hardwaru 
09 - Klávesnice – klávesové zkratky znaků  19 - Nápověda a podpora 
10 - Klávesnice – klávesové zkratky ve Windows 7  20 - Průzkumník 

 Dějepis - sada 2

01 - Mocenská uskupení 11 - Nové ideologie
02 - Osvojování pojmů 12 - Hlavní myšlenkové proudy spjaté s politikou
03 - Datace událostí 13 - Fašismus
04 - Významné osobnosti 14 - Vznik ČSR a její vývoj ve 20. letech
05 - Svět po ničivé válce 15 - Komunistická diktatura
06 - USA světovou velmocí 16 - Nacismus v Německu
07 - SSSR, nový stát 17 - Evropská dramata ve 30. letech
08 - SSSR, nový stát 2 18 - Nepřátelské strany a světová válčiště
09 - Od zkázy a bídy k rozvoji výroby 19 - Evropané ve vojenských uniformách
10 - Nové úspěchy ve vědě a technice 20 - Pod vládou hákového kříže

Český jazyk - sada 3

01 - Co už umíme 11 - Slabiky dě, tě, ně
02 - Práce s mřížkami 12 - Slabiky bě, pě vě, mě
03 - Hraní s písmeny a se slovy  13 - Slabiky dy, ty, ny / di, ti, ni
04 - Slabika - slovo 14 - Najdeš slova?
05 - Hrajeme si s písmeny 15 - Kontrolní test 
06 - Hrajeme si se slabikami a slovy  16 - Tajenka s vtipy
07 - Slabika – slovo 2 17 - Věta – slovo 3
08 - Slovo - věta 18 - Pořadí vět
09 - Věta – slovo 1 19 - Hrajeme si s abecedou
10 - Věta – slovo 2 20 - Abeceda

Zeměpis - sada 4

01 - Topografický náčrt 1. část 11 - Nakresli topografickou značku 4
02 - Topografický náčrt 2. část 12 - Určení světových stran 
03 - Topografický náčrt 3. část 13 - Šířkové stupně
04 - Měřítko mapy 1 14 - Délkové stupně
05 - Měřítko mapy 2 15 - Jak se vybavit na výlet 
06 - Měřítko mapy 3 16 - Výškopis, polohopis, popis
07 - Měřítko mapy 4 17 - Pohledová růžice 
08 - Nakresli topografickou značku 1 18 - Určování zeměpisné polohy – zeměpisná šířka 
09 - Nakresli topografickou značku 2 19 - Určování zeměpisné polohy – zeměpisná délka
10 - Nakresli topografickou značku 3  20 - Určování zeměpisné polohy 1 

Zeměpis - sada 5 

01 - Zeměpisná poloha 2 11 - Křížovka z východní Evropy a Asie
02 - Určování zeměpisné polohy 3 12 - Cestování po česku - Jihočeský kraj (orien. na mapě)
03 - Evropská města - vyhl. na mapách 1                   13 - Cestování po česku - Plzenňský kraj (orien. na mapě) 
04 - Evropská města - vyhl. na mapách 2                     14 - Cestování po česku - Karlovarský kraj (orien. na mapě) 
05 - Evropská města - vyhl. na mapách 3                      15 - Cestování po česku - Česko-Ústecký kraj (orien. na mapě) 
06 - Evropská města - vyhl. na mapách 4                 16 - Cestování po česku - Středočeský kraj (orien. na mapě) 
07 - Evropská města - vyhl. na mapách 5  17 - Cestování po česku - Liberecký kraj (orien. na mapě) 
08 - Evropská města - vyhl. na mapách 6 18 - Cestování po česku - Královéhradecký kraj (orien. na mapě) 
09 - Evropská města - vyhl. na mapách 7 19 - Cestování po česku - Pardubický kraj (orien. na mapě) 
10 - Evropská města - vyhl. na mapách 8 20 - Cestování po česku - Kraj Vysočina (orien. na mapě)

Zeměpis - sada 6

01 - Měřítka map 11 - Naše nej
02 - Buzola 12 - Ochrana přírody
03 - Práce s buzolou v terénu 13 - Hádanky z ochrany přírody I
04 - Práce s buzolou na mapě 14 - Hádanky z ochrany přírody II
05 - Azimutové soutěže ve třídě 15 - Hádanky z ochrany přírody III
06 - Minerální vody v ČR 16 - Hádanky z ochrany přírody IV
07 - Léčivé a pramenité vody v ČR 17 - Hádanky z ochrany přírody V
08 - Pražské památky I 18 - Hádanky z ochrany přírody VI
09 - Pražské památky II 19 - Hádanky z ochrany přírody VII
10 - Pražské památky III 20 - Jak naplánovat výlet

Zeměpis - sada 7

01 - Planeta Země 11 - Horoskopické celky ČR I.
02 - Pohyby Země 12 - Horoskopické celky ČR II.
03 - Vodstvo ČR 13 - Česká republika na mapě
04 - Povrch a jeho členění 14 - ČR (všeobecný přehled)
05 - Cizí slova v zeměpise 15 - Hlavní města Afriky
06 - Podnebí ČR 16 - Hlavní města Asie
07 - Nejvyšší vrcholy světa 17 - Hlavní města Austrálie
08 - Nejvyšší vrcholy pohoří ČR 18 - Hlavní města Jižní Ameriky
09 - Města ČR 19 - Hlavní města Evropy
10 - Kraje ČR 20 - Hlavní města Severní Ameriky

Výchova ke zdraví - sada 8

01 - AIDS 11 - Správné vyplnění volného času
02 - Budoucí matka 12 - Stravovací pojmy
03 - Hodnoty 13 - Vláknina
04 - Hygiena člověka 14 - Zdravý způsob výživy
05 - Intimní hygiena 15 - Zuby
06 - Péče o zuby 16 - Hygiena
07 - Druhy ovoce 17 - Prevence úrazu ve škole
08 - Příbuzenské vztahy 18 - Čím ve škole můžeš poranit sebe i druhého
09 - Sestavování jídelníčku 19 - První pomoc ve škole
10 - Skladování potravin 20 - Zdravá svačina

Člověk a jeho svět - sada 9

01 - Světové strany 11 - Praotec Čech
02 - Světové strany - opakování 12 - Praotec Čech - opakování
03 - Mapové značky 13 - J. Seifert, Hora Říp
04 - Vlajky 14 - Pověst o Libuši
05 - Světové strany - test 15 - Pověst o Bivojovi
06 - Erby 16 - Pověst o Golemovi
07 - Poznáváme město 17 - Pověst o Bruncvíkovi
08 - Pověst o založení města 18 - Opakujeme české pověsti
09 - Pověst o Bílé paní 19 - České pověsti s gramatikou
10 - Bílá paní  - opakování 20 - Co si mapatuješ o svém městě

sada 10

01 - Word - spuštění programu 11 - Word - pozadí stránky (vodoznak)
02 - Word - formátování písma 12 - Word - číslování stránek
03 - Word - možnosti formátování odstavce 13 - Word - záhlaví a zápatí
04 - Word - zarovnání textu 14 - Word - textové pole
05 - Word - odrážky 15 - Word - WordArt
06 - Word - číslování 16 - Word - vložení obrázku
07 - Word - styly písma 17 - Word - styly obrázku
08 - Word - barva stránky 18 - Word - uspořádání obrázku
09 - Word - efektní pozadí stránky 19 - Word - ořez a velikost obrázku
10 - Word - ohraničení stránky 20 - Word - pozadí obrázku

sada 11

01 - Hlavní panel - zobrazení aplikací 11 - Hlavní panel - připnutí aplikace
02 - Hlavní panel - oznamovací oblast ikon 12 - Hlavní panel - nastavení data a času
03 - Hlavní panel - funkce Aero 13 - Hlavní panel - zobrazení dalšího časového pásma
04 - Hlavní panel - nastavení ikon v oznamovací oblasti 14 - Hlavní panel - zobracování položek v nabídce Start
05 - Hlavní panel - Jump List 15 - Windows 7 - miniaplikace
06 - Hlavní panel - přesun 16 - Windows 7 - nastavení plochy pozadí
07 - Hlavní panel - skrývání 17 - Windows 7 - nastavení spořiče obrazovky
08 - Hlavní panel - nastavení malých ikon 18 - Windows 7 - přepínání aplikací
09 - Hlavní panel - zobrazení názvu dne 19 - Windows 7 - ukončení nereagující aplikace
10 - Hlavní panel - zobrazení názvu měsíce 20 - Windows 7 - koš

sada 12

01 - MS Explorer - základní funkce 11 - Internet - pokročilé vyhledávání
02 - MS Explorer - nastavení domovské stránky 12 - Internet - vyhledávání obrázků
03 - MS Explorer - oblíbené stránky 13 - Internet - mapy (vyhledávání míst)
04 - Internet - vyhledávání dopravního spojení 14 - Internet - mapy (další možnosti)
05 - Internet - vyhledávání leteckého spojení 15 - Internet - mapy (Street View)
06 - Datová schránka 16 - Internet - mapy (vyhledávání tras)
07 - Datová schránka - odeslání zprávy 17 - Internet - překladač
08 - Datová schránka - vyhledání ID schránky 18 - Internet - vyhledávání tel.kontaktů
09 - Státní správa Czech POINT 19 - Internet-posílání SMS
10 - Internet - základní vyhledávání 20 - Internet-posílání velkého množství dat

Člověk a jeho svět - sada 13

01 - Česká republika I. 11 - Česká republika VIII.
02 - Česká republika II. 12 - Česká republika IX.
03 - Česká republika III. 13 - Česká republika X.
04 - Česká republika IV. 14 - Česká republika XI.
05 - Česká republika V. 15 - Česká republika XII.
06 - Český Krumlov I. 16 - Česká republika XIII.
07 - Český Krumlov II. 17 - Česká republika XIV.
08 - Český Krumlov III. 18 - Česká republika XV.
09 - Česká republika VI. 19 - Česká republika XVI.
10 - Česká republika VII. 20 - Česká republika XVII.

Člověk a jeho svět - sada 14

01 - Evropa a svět I 11 - Evropa a svět XI
02 - Evropa a svět II 12 - Evropa a svět XII
03 - Evropa a svět III 13 - Evropa a svět XIII
04 - Evropa a svět IV 14 - Evropa a svět XIV
05 - Evropa a svět V 15 - Evropa a svět XV
06 - Evropa a svět VI 16 - Evropa a svět XVI
07 - Evropa a svět VII 17 - Evropa a svět XVII
08 - Evropa a svět VIII 18 - Evropa a svět XVIII
09 - Evropa a svět IX 19 - Evropa a svět XIX
10 - Evropa a svět X 20 - Evropa a svět XX

Člověk a jeho svět - sada 15

01 - Slova příbuzná 11 - Vyjmenovaná slova po S
02 - Vyjmenovaná a příbuzná slova po B 12 - Procvič vyjm. slova po B, L, M, P, S
03 - Slova být - bít 13 - Poznej předponu
04 - Zájmena MY- MI 14 - Procvič předpony
05 - Procvičuj li - ly 15 - Procvič vi, vy
06 - Procvič slova mýt, mít 16 - Vydra - výr
07 - Vyjmenovaná slova po P 17 - Rozdíly slov výt - vít, výr - vír
08 - Procvičuj vyjm. sl. po P 18 - Vyjmenovaná slova po Z
09 - Opakuj vyjm. sl. po B, L, M, P 19 - Těžší výrazy k osvojení
10 - Otázky k vyjm. slovům po B, L, M, P 20 - Opakujeme hrou vyjmenovaná slova

Člověk a jeho svět - sada 16

01 - Živé organismy I. 11 - Živé organismy XI.
02 - Živé organismy II. 12 - Živé organismy XII.
03 - Živé organismy III. 13 - Živé organismy XIII.
04 - Živé organismy IV. 14 - Živé organismy XIV.
05 - Živé organismy V. 15 - Živé organismy XV.
06 - Živé organismy VI. 16 - Živé organismy XVI.
07 - Živé organismy VII. 17 - Živé organismy XVII.
08 - Živé organismy VIII. 18 - Živé organismy XVIII.
09 - Živé organismy IX. 19 - Živé organismy XIX.
10 - Živé organismy XX. 20 - Živé organismy XX.

sada 17

01 - Malování - spuštění programu 11 - Picture Manager - Export obrázku
02 - Malování - nástroje 12 - Zoner Photo Studio - získávání obrázků z PDF
03 - Malování - práce s obrázkem 13 - Zoner Photo Studio - EXIF informace
04 - Malování schránka 14 - Zoner Photo Studio - fotografie a GPS
05 - Malování  - tvary 15 - Zoner Callisto - základní panel nástrojů
06 - Picture Manager - spuštění programu 16 - Zoner Callisto - zobrazení
07 - Picture Manager - ořez obrázku 17 - Zoner Callisto - tvary
08 - Picture Manager - otočení a překlopení obrázku 18 - Zoner Callisto - text
09 - Picture Manager - odstranění červených očí 19 - Zoner Callisto - obrázky
10 - Picture Manager - změna velikosti 20 - Zoner Callisto - šablony

sada 18

01 - Word - vzhled stránky (okraje) 11 - Word - tabulka (velikost a zarovnání)
02 - Word - vzhled stránky (orientace a velikost) 12 - Word - tabulka (ohraničení a barevnost)
03 - Word - vzhled stránky (sloupce) 13 - Word - pravopis a gramatika
04 - Word - obrazce 14 - Word - překlad textu
05 - Word - SmartArt 15 - Word - klávesové zkratky
06 - Word - hypertextový odkaz 16 - Word - šablony
07 - Word - zápis matematických znaků 17 - Word - náhled a tisk dokumentu
08 - Word - vkládání speciálních znaků a symbolů 18 - Word - uložení dokumentu
09 - Word - tabulka (řádky a sloupce) 19 - Word - export do pdf formátu
10 - Word - návrh tabulky 20 - Word-odeslání dokumentu

Český jazyk - sada 19

01 - Písmeno A 11 - Písmeno L
02 - Písmeno B 12 - Písmeno M
03 - Písmeno C, Č 13 - Písmeno N
04 - Písmeno D 14 - Písmeno O
05 - Písmeno E, F 15 - Písmeno P
06 - Písmeno G, H 16 - Písmeno R, Ř
07 - Písmeno CH 17 - Písmeno S, Š
08 - Písmeno I, Y 18 - Písmeno T
09 - Písmeno J 19 - Písmeno U, V
10 - Písmeno K 20 - Písmeno Z, Ž

Člověk a jeho svět - sada 20

01 - Třicetiletá válka 11 - Druhá světová válka
02 - České země v době baroka 12 - Druhá světová válka v ČSR
03 - Osvícenství 13 - Opakování III
04 - Opakování I 14 - Poválečný vývoj
05 - Národní obrození 15 - Období totalitního režimu
06 - Národní hnutí 16 - Přechod k demokracii
07 - První světová válka 17 - Opakování IV
08 - Opakování II 18 - Křížovka II
09 - Křížovka I 19 - Mozart
10 - Vznik Československa 20 - Leonardo da Vinci

Člověk a jeho svět - sada 21

01 - Dvouděložné 11 - Ryby
02 - Jednoděložné 12 - Obojživelníci
03 - Houby 13 - Paryby, ryby opakování
04 - Prvoci 14 - Plazi
05 - Měkkýši 15 - Ptáci
06 - Kroužkovci 16 - Lidské tělo 1
07 - Pavoukovci 17 - Lidské tělo 2
08 - Korýši 18 - Lidské tělo 3
09 - Hmyz 19 - Lidské tělo 4
10 - Paryby 20 - Lidské tělo 5

Český jazyk - sada 22

01 - Věty oznamovací 11 - Slova s ů, ú, u
02 - Věty tázací 12 - Slova s u, ú, ů
03 - Věty rozkazovací 13 - Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné
04 - Věty přací 14 - Souhlásky měkké
05 - Poznáš věty 15 - Tvrdé souhlásky
06 - Druhy vět 16 - Tvrdé a měkké souhlásky
07 - Test - druhy vět 17 - Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
08 - Slova nadřazená a podřazená 18 - Podstatná jména
09 - Slova podřazená a nadřazená 19 - Podstatná jména
10 - Slova spisovná a nespisovná 20 - Slovesa

Dějepis - sada 23

01 - Vědci a technici pro válku nebo mír 11 - Věda - objevy pro život
02 - Od podivné války k přepadení SSSR 12 - Evropská hnutí a ideové proudy po 2. sv. válce
03 - 2. období války 13 - Proměny evropských měst po 2. světové válce 
04 - Češi a Slováci po Mnichovu a za války 14 - Umění na konci tisíciletí
05 - Atentát na Heydricha 15 - Evropa rozdělená železnou oponou
06 - Od Stalingradu do Prahy 16 - ČSR v letech 1945 - 1948
07 - Od Stalingradu do Prahy 17 - 50. léta v ČSR
08 - Konečně mír 18 - 60. léta v ČSR
09 - Svět a velmoci v době studené války 19 - Období normalizace v ČSSR
10 - Evropané obnovují své země po 2. sv. válce 20 - Krize a pád komunistických režimů

Matematika - sada 24

01 - Čísla do 1 000 11 - Zaokrouhlování do 10 000
02 - Zaokrouhlování do 1 000 12 - Slovní úloha o sázení stromků
03 - Rozvinutý zápis do 1 000 13 - Zaokrouhlování hrou
04 - Počítání s penězi do 1 000  14 - Opakujeme před testem
05 - Slovní úloha o sběru do 1 000 15 - Sčítání do 10 000
06 - Jednotky, desítky, stovky 16 - Odhad výsledků
07 - Čísla do 10 000 17 - Slovní úloha s letopočty
08 - Číselná osa do 10 000 18 - Počítání v geometrických tvarech
09 - Slovní úloha o nákupu 19 - Zábavně do 10 000
10 - Orientace do 10 000 20 - Rozcvička hravě

sada 25

01 - Powerpoint - pracovní prostředí  11 - Powerpoint - vložení animace
02 - Powerpoint - práce s textem   12 - Powerpoint - časování animace
03 - Powerpoint - WordArt   13 - Powerpoint - vložení videa
04 - Powerpoint - pozadí snímku (návrh)   14 - Powerpoint - editace videa
05 - Powerpoint - pozadí snímku (styly pozadí)   15 - Powerpoint - střih videa
06 - Powerpoint - obrázky (styly a uspořádání)   16 - Powerpoint - práce se snímky
07 - Powerpoint - obrázky (velikost a ořez)   17 - Powerpoint - přechody snímků
08 - Powerpoint - obrázky (pokročilé úpravy)   18 - Powerpoint - vložení zvuku
09 - Powerpoint - obrazce   19 - Powerpoint - export prezentace do pdf
10 - Powerpoint - práce s objekty   20 - Powerpoint - export prezentace do videoformátu

sada 26

01 - iPad - základní ovládání  11 - iPad - aplikace Obrázky (editace fotografie)
02 - iPad - spuštění a zavírání aplikací   12 - iPad - aplikace Fotoaparát (fotografie)
03 - iPad - možnosti ikon aplikací   13 - iPad - aplikace Fotoaparát (video)
04 - iPad - orientace zobrazení   14 - iPad - aplikace Poznej obrázky
05 - iPad - tlačítko Home   15 - iPad - klávesnice
06 - iPad-Siri   16 - iPad - úpravy textu
07 - iPad - zrcadlení   17 - iPad - aplikace Poznámky
08 - iPad - gesta   18 - iPad - aplikace AjPuzzle
09 - iPad - nastavení jasu   19 - iPad - aplikace Stopwatch
10 - iPad - aplikace Obrázky (fotografie)   20 - iPad - aplikace Color Drops

Český jazyk - sada 27

01 - Slovesa 11 - Číslovky
02 - Podstatná jména rodu mužského 12 - Vyjmenovaná slova
03 - Podstatná jména rodu ženského 13 - Pravopis v cizích slovech
04 - Podstatná jména rodu středního 14 - Stavba slova I
05 - Podstatná jména - shrnutí 15 - Stavba slova II
06 - Přídavná jména přivlastňovací 16 - Stavba slova III
07 - Přídavná jména měkká 17 - Podnět
08 - Přídavná jména tvrdá 18 - Přísudek
09 - Přídavná jména - shrnutí 19 - Shoda přísudku s podmětem
10 - Zájmena 20 - Závěrečné opakování

Matematika
Matematika - sada 1

01 - Pamětné sčítání 13 - Písemné násobení dvojcif. činitelem 25 - Počítání do sta s tajenkou
02 - Pamětné odčítání 14 - Písemné násobení jednocif. činitelem 26 - Rychlá rozcvička na sčítání pod sebou
03 - Písemné odčítání 15 - Písemné sčítání do 1 000 000 27 - Rychlá rozcvička na odečítání pod sebou
04 - Přednost početních operací 16 - Písemné odčítání do 1 000 000 28 - Sčítání v řetězech
05 - Počítáme se závorkami 17 - Písemné dělení do 1 000 000 29 - Kolikrát větší číslo
06 - Pamětné násobení a dělení 18 - Písemné sčítání do 1 000 000 30 - Kolikrát menší číslo
07 - Písemné sčítání 19 - Pamětné odčítání do 1 000 000 31 - Rozcvička na počítání do sta
08 - Počítáme se zlomky 20 - Pamětné násobení do 1 000 000 32 - Násobky 2 - 5
09 - Písemné násobení 21 - Pamětné dělení do 1 000 000 33 - Vhodnost záměny sčítanců v řetězech
10 - Písemné dělení 22 - Zaokrouhlování čísel do 1 000 000 34 - Násobky 6
11 - Opakovací test I. 23 - Pořadí výpočtů 35 - Násobky 7
12 - Opakovací test II. 24 - Převody jednotek 36 - Násobky 6 a 7

Matematika - sada 2

01 - Pamětné sčítání 13 - Slovní úloha s písem. násobením dvojcif. čin.  25 - Slovní úloha s násobením 
02 - Odčítání I. 14 - Slovní úloha s písem. násob. jednocif. čin. 26 - Slovní úloha s dělením 
03 - Pamětné násobení 15 - Slovní úloha s písem. sčít. do 1 000 000  27 - Slovní úloha s násobením a kreslením 
04 - Pamětné dělení 16 - Slovní úloha s písem. odčít. do 1 000 000  28 - Slovní úloha s praktickým znázorněním 
05 - Písemné sčítání  17 - Slovní úloha s písem. děl. do 1 000 000  29 - Slovní úloha s násob. a hled. otázky 
06 - Odčítání II.  18 - Slovní úloha s pamět. sčítáním do 1 000 000  30 - Slovní úloha s kocourkem 
07 - Písemné násobení  19 - Slovní úloha s pamět. odčít. do 1 000 000  31 - Slovní úloha s hled. správné rovnice 
08 - Písemné dělení  20 - Slovní úloha s pamět. násob. do 1 000 000  32 - Slovní úloha se sčítáním květin 
09 - Zlomky I.  21 - Slovní úloha s pamět. dělením do 1 000 000 33 - Vytvoř úlohu o slunečnicích 
10 - Zlomky II.  22 - Slovní úloha se zaokr. čísel do 1 000 000  34 - Slovní úloha se sčítáním a odečítáním 
11 - Převody jednotek I.  23 - Slovní úloha s pořadím výpočtů  35 - Slovní úloha s odečítáním pro čtenáře 
12 - Převody jed. II.  24 - Slovní úloha s převodem jed.  36 - Slovní úloha složená pro čtenáře 

Matematika - sada 3

01 - Desetinnná čísla a jejich znázor. 13 - Krácení zlomků 25 - Složené zlomky
02 - Porovnávání desetinných čísel 14 - Základní tvar zlomku 26 - Slovní úlohy 1
03 - Zaokr. desetinných čísel 15 - Porovnávání zlomků 27 - Slovní úlohy 2
04 - Sčítání desetinných čísel 16 - Smíšená čísla 28 - Celá čísla a jejich znáz.
05 - Odčítání desetinných čísel 17 - Desetinné zlomky 29 - Absolutní hodnota, opačná čísla
06 - Odčítání des. čísel se záv. 18 - Sčítání zlomků 30 - Porovnávání celých čísel
07 - Slov. úloha – sčít. a odčítání des. čís. 19 - Sčítání smíšených čísel čísel 31 - Sčítání celých čísel
08 - Násob. deset. čísel 10, 100, 1000 20 - Odčítání zlomků a smíšených čísel 32 - Odčítání celých čísel
09 - Dělení deset. čísel 10, 100, 1000 21 - Násobení racionálních čísel 33 - Násobení celých čísel
10 - Dělení des. čísla desetinným číslem 22 - Násob. zlomků smíš. a des. číslem 34 - Dělení celých čísel
11 - Zlomky 23 - Děl. zlomků, děl. zlomku přir. čís. 35 - Obor racionálních čísel
12 - Rozšiřování zlomků 24 - Dělení smíšených čísel 36 - Rac. čís., poč. oper. v oboru rac. č.

Matematika - sada 4

01 - Slovní úloha - dělit. přir. čísel 1 13 - Slovní úloha - procenta 2 25 - Slovní úloha - pohyb 1
02 - Slovní úloha - dělit. přir. čísel 2 14 - Slovní úloha - procenta 3 26 - Slovní úloha - pohyb 2
03 - Slovní úloha -desetinná čísla 1 15 - Slovní úloha - procenta změna zák. 1 27 - Slovní úloha - společná práce 1
04 - Slovní úloha – poměr 16 - Slovní úloha - procenta, změna zák. 2 28 - Slovní úloha - společná práce 2
05 - Slovní úloha - sčítání zlomků 17 - Slovní úloha - procenta, změna zák. 3 29 - Slovní úloha - společná práce 3
06 - Slovní úloha - násobení zlomků 18 - Slovní úloha - proc. pro chyt. hlavy 30 - Slovní úloha - společná práce 4
07 - Slovní úloha - měřítko map 19 - Slovní úloha - promile 31 - Slovní úloha - soustava rovnic 1
08 - Slovní úloha - přímá úměrnost 1 20 - Slovní úloha - rovnice 1 32 - Slovní úloha - soustava rovnic 2
09 - Slovní úloha - nepřímá úměrnost 1 21 - Slovní úloha - rovnice 2 33 - Slovní úloha - soustava rovnic 3
10 - Slovní úloha - přímá úměrnost 2 22 - Slovní úloha - rovnice 3 34 - Slovní úloha - soustava rovnic 4
11 - Slovní úloha - nepřímá úměrnost 2 23 - Slovní úloha - rovnice, procenta 1 35 - Slovní úloha - soustava rovnic 5
12 - Slovní úloha - procenta 1 24 - Slovní úloha - rovnice, procenta 2 36 - Slovní úloha - soustava rovnic 6

Matematika - sada 5

01 - Uhlopříčky 13 - Úhlopříčky mnohoúhelníků 25 - Co je bod
02 - Kružnice 14 - Kružnice vepsaná a opsaná 26 - Přímka
03 - Poloha dvou kružnic 15 - Vzájem. poloha dvou kružnic 27 - Přímka, křivka, lomená čára
04 - Opakování I. 16 - Obvod mnohoúhelníků 28 - Úsečka
05 - Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku 17 - Obsah a povrch 29 - Geometrické tvary hrou
06 - Obvod čtyřúh., pětiúh. a šestiúhelníku 18 - Tělesa a jejich sítě 30 - Hrátky s tvary
07 - Obsah čtverce a povrch krychle 19 - Rýsování - typy čar 31 - Jednotky objemu
08 - Obsah obdélníku a povrch kvádru 20 - Pohledy na tělesa 32 - Jednotky délky
09 - Povrch krychle a kvádru 21 - Jednoduché řezy tělesy 33 - Jednotky hmotnosti
10 - Tělesa a jejich sítě 22 - Osově souměrné rovinné útvary 34 - Poznáváme přímku
11 - Jednotky délky a obsahu 23 - Obvod a obsah 35 - Obvod obrazce
12 - Opakovací test II. 24 - Opakování geometrie 5. ročníku 36 - Geometrická tělesa ve 3. ročníku

Matematika - sada 6

01 - Hra s čísly I 13 - Hra s čísly XIII 25 - Hra s čísly XXV 
02 - Hra s čísly II 14 - Hra s čísly XIV 26 - Hra s čísly XXVI 
03 - Hra s čísly III 15 - Hra s čísly XV 27 - Hra s čísly XXVII 
04 - Hra s čísly IV  16 - Hra s čísly XVI 28 - Hra s čísly XXVIII 
05 - Hra s čísly V  17 - Hra s čísly XVII 29 - Hra s čísly XXIX 
06 - Hra s čísly VI  18 - Hra s čísly XVIII  30 - Hra s čísly XXX 
07 - Hra s čísly VII  19 - Hra s čísly XIX  31 - Hra s čísly XXXI 
08 - Hra s čísly VIII  20 - Hra s čísly XX  32 - Hra s čísly XXXII 
09 - Hra s čísly IX  21 - Hra s čísly XXI  33 - Hra s čísly XXXIII 
10 - Hra s čísly X  22 - Hra s čísly XXII   34 - Hra s čísly XXXIV 
11 - Hra s čísly XI 23 - Hra s čísly XXIII  35 - Hra s čísly XXXV 
12 - Hra s čísly XII  24 - Hra s čísly XXIV  36 - Hra s čísly XXXVI 

Přírodní vědy
Přírodopis - sada 1

01 - Člověk v živočišném systému 13 - Opěrná soustava – doplň. 1. 25 - Oběhová soustava – opak. otázky
02 - Původ a vývoj člověka – pojmy 14 - Opěrná soustava – doplň. 2. 26 - Oběhová soustava – prověrka 1.
03 - Původ a vývoj člověka – prověrka 1. 15 - Popis kostry – prověrka 27 - Oběhová soustava – prověrka 2.
04 - Původ a vývoj člověka – prověrka 2. 16 - Opěrná soust. – s. opak. otáz. 28 - Oběhová soustava – prověrka 3.
05 - Lidské rasy 17 - Kostra a svaly – doplňovačka 29 - Nepřímá masáž srdce
06 - Lidské rasy - prověrka 18 - Svalová soustava – kvíz 30 - Oběhová soustava – námaha a TF
07 - Kostra člověka – části 19 - Svaly člověka – popis 31 - Dýchací soustava – prověrka
08 - Opěrná soustava – procvičování 20 - Svaly člověka – doplňovačka 32 - Zub – stavba
09 - Kostra člověka – popis 21 - Svalová soustava – prověrka 33 - Trvalý chrup člověka
10 - Lebka – popis 22 - Srdce – stavba (popis) 34 - Trávicí soustava – stavba (popis)
11 - Páteř 23 - Oběhová soustava – doplň. 1. 35 - Trávicí soustava – s. opak. 1. (stavba)
12 - Kostra končetin – opakování 24 - Oběhová soustava – doplň. 2. 36 - Trávicí soustava – s. opak. 2. (stavba)

Fyzika - sada 2

01 - Klid a pohyb 13 - Zobrazení síly 25 - Moment sil 
02 - Druhy pohybu 14 - Tíhová síla a tíha 26 - Isaac Newton 
03 - Výpočet dráhy rovnom. pohybu - 1. díl 15 - Gravitač. síla a hmot. tělesa 27 - Gravitač. síla ve vodě, pod. svět 
04 - Výpočet dráhy rovnom. pohybu - 2. díl 16 - Svislý směr 28 - Pascalův zákon 
05 - Rovnoměrný pohyb 17 - Skládání sil v jednom směru 29 - Hydrostatická tlaková síla 
06 - Jednotky rychlosti 18 - Skládání sil opačného směru 30 - Hydrostatický tlak 
07 - Příklady na výp. rychlosti rovnom. pohybu 19 - Tlaková síla, tlak 31 - Vztlaková síla 
08 - Rychlost okamžitá a průměrná 20 - Jednotky tlaku 32 - Výpočet vztlakové síly 
09 - Výpočet průměrné rychlosti 21 - Zákon o síle 33 - Archimedes osmisměrka 
10 - Pohyb nerovnoměrný 22 - Zákon akce a reakce  34 - Potápění a plavání 
11 - Co vím o síle 23 - Otáčivé účinky síly  35 - Archimedův zákon - přík. plování 
12 - Síla - fyzikální veličina 24 - Rovnováha na páce  36 - Proč létáme balonem