Školní družina a klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Řád školní družiny
Školní vzdělavací program ŠD 

Provozní doba: 6,15 – 16,30 hod. každý den školního vyučování

1. oddělení: vychovatelka
Vlasta Průšová tel.:  724095105, 380 711 370, e-mail: prusova@zstgm-ck.cz

2. oddělení: vychovatelka Dagmar Smetanová tel.: 721048970, 380 711 370, e-mail: smetanova@zstgm-ck.cz

3. oddělení: vychovatelka Bc. Jana Němečková tel.: 380 711 370,602 471 490 e-mail: nemeckova@zstgm-ck.cz 

Školní družinu mohou využívat žáci 1. – 5. ročníků. V případě naplnění kapacity všech třech oddělení jsou se řídí přijímání dětí dle Pravidel pro přijímání dětí do školní družiny, které jsou k dispozici pod Všeobecnou informací k přijímání žáků do školní družiny. (viz. níže)

Pro školní rok 2017 - 2018

VŠEOBECNÁ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁPISNÍ LÍSTEK

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ A JEJICH ROZDĚLENÍ


ŠKOLNÍ POTŘEBY A PLATBY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Roční plán školní družiny