Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Cesta do pravěku

14. května 2021

Tento týden se do školy navrátili žáci 6. a 7. ročníku, a my jsme se o výtvarné výchově navrátili do pravěku. Tedy, ne doslova, no i když… Co se vám vybaví, když se řekne pravěké umění? My jsme brainstormingem dali něco dohromady. Další informace o pravěkém umění můžete najít na padletu.

V pondělí jsme se se 7.A snažili oživit Jeskyni plnou rukou. Pro ztvárnění rukou jsme použili kávu, protože nám alespoň trochu evokuje přírodní materiály, kterými byly první malby vytvořeny. Výsledkem je výtvarná animace, kterou můžete zhlédnout níže.

V úterý jsme se se 6.B vydali lovit pravěká zvířata. Ve skupinách měli žáci zakreslovat lovce a pravěká zvířata, jedna skupina nám vytvořila pozadí pro děj. Výsledné dílo můžete zhlédnout níže.

Ve čtvrtek jsme se 6.C ztvárňovali megalitické stavby. Hodina to byla poněkud chaotická, to ne že ne, ale výsledek myslím stojí za to.

No a v pátek jsme s 6.A pracovali taktéž na výtvarné animaci. Tři skupinky pracovaly na svých scénářích a jedna zkusila upravit fotografii z filmu Karla Zemana a přenést ji na čtvrtku.

Některé hodiny českého jazyka jsme s 6.A a 6.C samozřejmě tematicky také věnovali pravěkému umění.

Doufám, že se nám alespoň trochu podařilo oživit pravěkou dobu, přičemž jsme samozřejmě za tuto dobu rádi, i když remcat budeme stále ;-).

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti