Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

CPDM – klub pro děti z TGM

9. října 2018

Protože naše škola zatím nedisponuje školním klubem, zahájila spolupráci s CPDM, které je vzdálené 100 m od školy. (bývalé jesle Špičák). Žáci naší školy 3. – 9. ročník mohou využívat prostory CPDM (Bouda, hlavní budova, zahrada) od pondělí 15. 10. 2018 a to vždy ve dnech školního vyučování v době 13,00 – 15,00 hod. Žák se vždy při příchodu do CPDM klubu nahlásí v Boudě a svůj odchod vždy rovněž oznámí pracovníkovi CPDM. Pracoviště bude mít podobný režim jako má školní klub, tj. žáci se v případě zájmu mohou za spolupráce zaměstnanců CPDM účastnit volnočasových aktivit nebo mohou trávit volný čas po svém v rámci respektování organizačního a provozního řádu pracoviště CPDM.

Žákům budou k dispozici stolní hry, v létě venkovní stolní tenis na zahradě, domluvit lze i individuální doučování. Dalších aktivit je možné se účastnit dle zájmu žáka a nabídky CPDM klubu.

CPDM klub nespadá pod ZŠ T. G. Masaryka a tudíž je jeho vedení a organizace plně v kompetenci a na zodpovědnosti pracovníků CPDM. Děti po odchodu ze školy do CPDM klubu nebudou pod dohledem školy ani pracovníků CPDM.

Návštěvy CPDM klubu jsou dobrovolné a bezplatné.

Více informací lze získat u vedoucího CPDM klubu Mgr. Jiřího Muka, tel.: 734 443 923 nebo 380 712 427.

Základní škola T. G. Masaryka © 2018

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.