Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Informace k ukončení starého a zahájení nového školního roku 2019 – 2020

19. června 2019

Informace k ukončení školního roku 2018 – 2019 a zahájení nového školního roku 2019 – 2020.

  1. seznamy žáků budoucích 6. tříd i s jejich rozdělením do tříd
  2. seznamy žáků navštěvujících školní družinu i s jejich rozdělením do jednotlivých oddělení
  3. seznamy školních pomůcek pro jednotlivé třídy

Základní škola T. G. Masaryka © 2019

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.