Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Prázdninové hlídání v ZŠ TGM

18. prosince 2018

O hlavních prázdninách v roce 2019 nabízí naše škola opět prostory pro hlídání dětí. Celou organizaci, přihlašování a platby zajišťuje Rodinné centrum Krumlík, s kterým naše škola spolupracuje. Žáci navštěvující naši školu mají zvýhodněné finanční podmínky. Více Informací lze získat na našich stránkách Školní družina, CPDM klub a prázdninové hlídání.

Základní škola T. G. Masaryka © 2019

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.