Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Ředitelské volno

27. února 2019

Oznamuji, že od 1. dubna do 31. srpna 2019 bude na ZŠ T. G. Masaryka probíhat kompletní výměna oken a dveří a zároveň se bude opravovat fasáda budovy.

Z tohoto důvodu bude třeba v době školního vyučování dodržovat bezpečnostní pokyny, které budou vždy s předstihem oznámeny žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky.

Termíny ředitelského volna

  1. 29. 4. – 3. 5. 2019 (4 dny) – úprava organizace školního roku (schváleno zřizovatelem a MŠMT)
  2. 6. 5. – 13. 5. 2019 (5 dní) – ředitelské volno

Žáci půjdou naposledy do školy v pátek 26. 4. 2019 a znovu se do ní vrátí v úterý 14. 5. 2019. Školní družina bude ve výše uvedených termínech zajištěna v omezeném režimu v době od 6,30 do 15,00 hod. Děti, které chodí do družiny si nahlásí termíny, kdy budou v době ředitelského volna navštěvovat školní družinu a to nejpozději do 22. 4. 2019. Školní jídelna bude v provozu a bude k dispozici v běžném režimu.

Děkuji za pochopení, Josef Haláček, ředitel

Základní škola T. G. Masaryka © 2019

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.