Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Co město unese

21. ledna 2022

Kolik toho víš o městě či vesnici, ve které bydlíš? Pokud nejprojdeš vstupním testem, měl by sis dané místo alespoň projít. Ať už osobně, na internetu nebo ho zpracovat ve škole.

My jsme si Český Krumlov prošli, a při té příležitosti zpracovali fotografickou challenge, která spočívala v tom, že si žáci na daném úseku vylosovali fotografickou aktivitu a splnili ji. Kdo nesplnil, nemohl jít bohužel dál ;-). Nějaké výsledné fotografie jsou nahlédnutí zde.

V českém jazyce jsme téma zpracovávali taktéž – jak v mluvnici, slohu, tak literatuře. Procvičili jsme slovní druhy (zejména slovesa) a také poznali větu hlavní a vedlejší. O slohu jsme si řekli, jak by správně měla vypadat stížnost a poté ji na základě vylosovaného lístečku o dané osobě napsali. V další hodině jsme procvičili psaní malých a velkých písmen, což nám krásně zapadá do tématu, a napsali email o tom, jak jsme Českým Krumlovem provedli imaginárního kamaráda. Otázky na práci s knihou se týkaly taktéž této městské oblasti.

O výtvarné výchově bylo úkolem zpracovat papírové město či vesnici, případně nějak kreativně ztvárnit, ale hlavně se při tom neporanit.

pí Davidová Eliška

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.