Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Miniprojekty v cizích jazycích

7. prosince 2021

Ve výuce německého a anglického jazyka klademe mimo jiné důraz na vlastní vyjádření žáků, proto často tvoříme různé malé písemné práce. A aby to bylo zajímavé a trochu jiné než klasicky na papíře, pracujeme s iPady.

V poslední době se věnujeme nejvíce interaktivní tabuli Jamboard, pravidelným používáním se neustále zdokonalujeme a s jejím ovládáním už nemáme téměř žádné problémy.

V hodinách se neučíme jen cizí jazyk, používáním techniky se snažíme rozvíjet u žáků motivaci k učení, kreativitu, ale i digitální gramotnost.

Naše „jamboardování” v hodinách si můžete prohlédnout zde:

Erika Korchová

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti