Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

25. listopadu 2019

Žáci 7. A a 7. C se v listopadu zúčastnili preventivního interaktivního programu na téma alkohol. Hodinu velmi zajímavě vedla doc. PhDr. Alena Kajanová, lektorka občanského sdružení SANANIM. Jedná se o projekt zaměřený na snižování rizik užívání alkoholu.

Hodina obsahovala několik tematických bloků jako historie užívání alkoholu, závislost na alkoholu a rizika jednorázového nezvládnutého alkoholu.

Žáci měli možnost se během přednášky na cokoliv zeptat. Poslední částí programu byl kvíz, který zopakoval zásadní informace o alkoholu a závislosti na něm.

Základní škola T. G. Masaryka © 2021 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.