Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Týden jiného učení ve 3. A

14. dubna 2019

Ve škole nám mění okna a tak se třídy učí v náhradních prostorách. 3. A pobývala týden v dílnách a kuchyňce. Zpestření to bylo veliké, využili jsme všechno, co tyto prostory nabízely. Děti sice říkaly, že jsme se moc neučili, ale cožpak učení znamená sedět v lavicích a něco psát? Naučili jsme se vyrobit lodičku ze dřeva, umotat panáčka z vlny, upekli jsme perníčky a připravili velikonoční kuřátka, zazpívali jsme si a zatančili v DDM, taky jsme si zašli na trdelník. A učili jsme se i tady, jak spolupracovat (a to je pěkná dřina!), jak po sobě uklízet (a to mnozí nechtějí dělat),  jak práci dotáhnout do konce, jak dát dárek s přáním, jak přijmout dárek s poděkováním a že je normální vzájemně si pomáhat a to vše, že neplatí jen pod dohledem učitele a ve třídě, ale v životě vůbec.

Děkuji všem rodičům (a prarodičům), kteří ochotně pomohli a kdykoli pomáhají.

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.