Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

9. B Beseda se zástupci Armády ČR

19. dubna 2023

V pondělí 17. 4. 2023 proběhla v rámci odpolední výuky v 9. B beseda se zástupci Armády ČR. Pozvání přijal přednosta VÚ Boletice pplk. Ing. Marián Varga, jeho zástupce Ing. Miroslav Meleg, dále zástupci Krajského vojenského velitelství České Budějovice v čele s kpt. Mgr. Petrem Daňhelem.

V první části se představil pan pplk. Ing. Marián Varga, který získal okamžitou pozornost svou prezentací a vyprávěním o zážitcích z vojenských misí NATO, KFOR a EUFOR.

Druhá část se týkala úkolů armády, branné povinnosti občana, prohlídky výzbroje a výstroje.

Poslední část byla věnována ochraně před zbraněmi hromadného ničení a první pomoci.

Byl i prostor na dotazy. Dvě vyučovací hodiny uplynuly velmi rychle. Na závěr každý z žáků řekl, co mu pondělní odpoledne přineslo významného – a bylo to velmi pozitivní.

Děkujeme všem hostům za skvěle připravenou besedu, která byla jak plná informací, tak i zajímavých a inspirujících zážitků.

TU A. Jůzková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti