Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Projekt Nenech to být funguje na principu online schránky důvěry na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci.

Žák či rodič, který chce upozornit na rizikové chování v kolektivu, zde jednoduše klikne na odkaz níže, napíše jméno oběti, třídu a může připsat více informací. Po kliknutí na  „anonymně odeslat“ se zpráva pošle školou vybrané osobě, kterou může být ředitel školy, metodik prevence či výchovný poradce. V případě obdržení informace škola následně provede zmapování situace v odpovídající třídě.

Online schránka důvěry

Fikejs - mail

Více informací naleznete na stránkách Nenech to být: www.nntb.cz 

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti