Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola T. G. Masaryka se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zstgm-ck.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.zstgm-ck.cz/

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 2. 2021

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného dodavatelem řešení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím kontaktujte:

Mgr. Adam Fikejs
zástupce ředitele
@: fikejs@zstgm-ck.cz
Tel.: +420 380 714 204

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti