Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

(Jan Amos Komenský)


„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

(Aristoteles)

Základní škola T. G. Masaryka © 2019

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.