Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Cizí jazyky

ICT

Matematika

Matematika - sada 2

01 – Pamětné sčítání 13 – Slovní úloha s písem. násobením dvojcif. čin. 25 – Slovní úloha s násobením
02 – Odčítání I. 14 – Slovní úloha s písem. násob. jednocif. čin. 26 – Slovní úloha s dělením
03 – Pamětné násobení 15 – Slovní úloha s písem. sčít. do 1 000 000 27 – Slovní úloha s násobením a kreslením
04 – Pamětné dělení 16 – Slovní úloha s písem. odčít. do 1 000 000 28 – Slovní úloha s praktickým znázorněním
05 – Písemné sčítání 17 – Slovní úloha s písem. děl. do 1 000 000 29 – Slovní úloha s násob. a hled. otázky
06 – Odčítání II. 18 – Slovní úloha s pamět. sčítáním do 1 000 000 30 – Slovní úloha s kocourkem
07 – Písemné násobení 19 – Slovní úloha s pamět. odčít. do 1 000 000 31 – Slovní úloha s hled. správné rovnice
08 – Písemné dělení 20 – Slovní úloha s pamět. násob. do 1 000 000 32 – Slovní úloha se sčítáním květin
09 – Zlomky I. 21 – Slovní úloha s pamět. dělením do 1 000 000 33 – Vytvoř úlohu o slunečnicích
10 – Zlomky II. 22 – Slovní úloha se zaokr. čísel do 1 000 000 34 – Slovní úloha se sčítáním a odečítáním
11 – Převody jednotek I. 23 – Slovní úloha s pořadím výpočtů 35 – Slovní úloha s odečítáním pro čtenáře
12 – Převody jed. II. 24 – Slovní úloha s převodem jed. 36 – Slovní úloha složená pro čtenáře

Matematika - sada 4

01 – Slovní úloha – dělit. přir. čísel 1 13 – Slovní úloha – procenta 2 25 – Slovní úloha – pohyb 1
02 – Slovní úloha – dělit. přir. čísel 2 14 – Slovní úloha – procenta 3 26 – Slovní úloha – pohyb 2
03 – Slovní úloha -desetinná čísla 1 15 – Slovní úloha – procenta změna zák. 1 27 – Slovní úloha – společná práce 1
04 – Slovní úloha – poměr 16 – Slovní úloha – procenta, změna zák. 2 28 – Slovní úloha – společná práce 2
05 – Slovní úloha – sčítání zlomků 17 – Slovní úloha – procenta, změna zák. 3 29 – Slovní úloha – společná práce 3
06 – Slovní úloha – násobení zlomků 18 – Slovní úloha – proc. pro chyt. hlavy 30 – Slovní úloha – společná práce 4
07 – Slovní úloha – měřítko map 19 – Slovní úloha – promile 31 – Slovní úloha – soustava rovnic 1
08 – Slovní úloha – přímá úměrnost 1 20 – Slovní úloha – rovnice 1 32 – Slovní úloha – soustava rovnic 2
09 – Slovní úloha – nepřímá úměrnost 1 21 – Slovní úloha – rovnice 2 33 – Slovní úloha – soustava rovnic 3
10 – Slovní úloha – přímá úměrnost 2 22 – Slovní úloha – rovnice 3 34 – Slovní úloha – soustava rovnic 4
11 – Slovní úloha – nepřímá úměrnost 2 23 – Slovní úloha – rovnice, procenta 1 35 – Slovní úloha – soustava rovnic 5
12 – Slovní úloha – procenta 1 24 – Slovní úloha – rovnice, procenta 2 36 – Slovní úloha – soustava rovnic 6

Přírodní vědy

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti