Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Cizí jazyky

ICT

Matematika

Matematika - sada 4

01 – Slovní úloha – dělit. přir. čísel 1 13 – Slovní úloha – procenta 2 25 – Slovní úloha – pohyb 1
02 – Slovní úloha – dělit. přir. čísel 2 14 – Slovní úloha – procenta 3 26 – Slovní úloha – pohyb 2
03 – Slovní úloha -desetinná čísla 1 15 – Slovní úloha – procenta změna zák. 1 27 – Slovní úloha – společná práce 1
04 – Slovní úloha – poměr 16 – Slovní úloha – procenta, změna zák. 2 28 – Slovní úloha – společná práce 2
05 – Slovní úloha – sčítání zlomků 17 – Slovní úloha – procenta, změna zák. 3 29 – Slovní úloha – společná práce 3
06 – Slovní úloha – násobení zlomků 18 – Slovní úloha – proc. pro chyt. hlavy 30 – Slovní úloha – společná práce 4
07 – Slovní úloha – měřítko map 19 – Slovní úloha – promile 31 – Slovní úloha – soustava rovnic 1
08 – Slovní úloha – přímá úměrnost 1 20 – Slovní úloha – rovnice 1 32 – Slovní úloha – soustava rovnic 2
09 – Slovní úloha – nepřímá úměrnost 1 21 – Slovní úloha – rovnice 2 33 – Slovní úloha – soustava rovnic 3
10 – Slovní úloha – přímá úměrnost 2 22 – Slovní úloha – rovnice 3 34 – Slovní úloha – soustava rovnic 4
11 – Slovní úloha – nepřímá úměrnost 2 23 – Slovní úloha – rovnice, procenta 1 35 – Slovní úloha – soustava rovnic 5
12 – Slovní úloha – procenta 1 24 – Slovní úloha – rovnice, procenta 2 36 – Slovní úloha – soustava rovnic 6

Přírodní vědy

Základní škola T. G. Masaryka © 2021 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.