Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Školní rok 2022 – 2023

Informace pro přijaté žáky na naši školu od 1. 9. 2023.

Rozdělení žáků 6. ročníku (pro školní rok 2023 – 2024) – 6. A, 6. B, 6. C

Zápis do 1. tříd – 14. 4. 2023 od 13,00 do 17,00 hod.
Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici ZDE 5. 5. 2023 a na hlavních dveřích pod registračním číslem dítěte.

Dotazníkové šetření UNICEF, průvodní dopis, dotazník pro žáky 3. – 9. ročníku.

Den otevřených dveří – 23. 3. 2023 od 16,00 do 18,00 hod. Bližší informace jsou k dispozici ZDE.

Informace k zahájení nového školního roku 2022 – 2023


Dokumenty školy

Granty a dotace

  • 2021 – 2023

My v tom Jihočechy nenecháme I

Ostatni - jihocesky-kraj

Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme I“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.


Vyuziti_ICT - Vyuziti-ICT-ve-vzdelani-v-ZS VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ II
  • 2021 – 2022
Doučování žáků škol – Realizace investice 3. 2. 3 Národního plánu obnovy Dokumenty - logoEU

Od 1. 1. do 31. 8. 2023 bude realizována 4. část podpory doučování žáků naší školy v rámci Národního plánu obnovy. Zmiňovaný projekt bude financován z prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílem využití této podpory je co nejvíce eliminovat ztrátu v chybějící prezenční výuce vzniklou pandemií covidu-19.

  • 2019 – 2021
Vyuziti_ICT - Vyuziti-ICT-ve-vzdelani-v-ZS Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Obnova vybavení sportoviště školy a jeho zázemí

Základní škola uspěla se svou žádostí o dotaci na pořízení nářadí/vybavení sportovišť vč. jejich zázemí ve výzvě dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu 2020, která byla vyhlášena začátkem tohoto roku.

O projektu

Název projektu: Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí Základní školy T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora sportu 2020
Realizátor projektu: Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Místo realizace projektu: Základní škola, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06–10/2020
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 31 250 Kč (z toho dotace: 25 000 Kč)

Ostatni - jihocesky-kraj
  • Obnova vybavení sportoviště školy a jeho zázemí.

Základní škola uspěla se svou žádostí o dotaci na pořízení nářadí/vybavení sportovišť vč. jejich zázemí v letošní výzvě dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu.

O projektu

Název projektu: Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí Základní školy T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora sportu 2021
Realizátor projektu: Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Místo realizace projektu: Základní škola, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06–10/2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 62 500 Kč (z toho dotace: 50 000 Kč)

Ostatni - jihocesky-kraj

Základní škola uspěla se svou žádostí o dotaci na pořízení nářadí/vybavení sportovišť vč. jejich zázemí v letošní výzvě dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základní škole.
O projektu
Název projektu: Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí Základní školy T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022
Realizátor projektu: Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Místo realizace projektu: Základní škola, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Předpokládaný termín realizace projektu: 06 – 10/2022
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 62 500 Kč (z toho dotace: 50 000 Kč)

Ostatni - jihocesky-kraj

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti