Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Naše škola podporuje tradiční systém vzdělávání s důrazem na připravenost žáků uplatnit se v běžném životě.

JAZYKOVÁ OBLAST

Cizí jazyky

Český jazyk

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Informatika

Další technologie

SPORT

Vzdělávání nad rámec běžné výuky

                 – lyžování 2 x jednodenní lyžařský výcvik

– lyžování 2 x jednodenní lyžařský výcvik

Tělesná výchova

Účast žáků na sportovních soutěžích

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti