Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Bakaláři je interní systém školy, ve kterém je vedena evidence žáků, jejich hodnocení, aktuální rozvrh hodin, suplování, třídní kniha, absence, domácí úkoly, plán akcí, ankety, Komens – omlouvání nepřítomnosti atd.

Návod na přihlášení do systému

Bakaláři logo

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.