Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

 Nabídka zájmových kroužků 2018/2019

Nabídka otevřených kroužků v PDF

Červeně označené – otevřeny

KROUŽEK NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA / ČAS
Angličtina hrou I anglický jazyk trochu jinak 1. E. Korchová Učebna č. 47

Po 13,00 – 13,45

Angličtina hrou II anglický jazyk trochu jinak 2. L. Kramelová Učebna č. 47

Út 12,45 – 13,30

Anglická konverzace zábavná konverzace v angličtině 6. – 9. J. Chrobák Učebna č. 46

Út 14,00 – 14,45

Hrajeme si s němčinou základní příprava pro děti v němčině 2. – 5. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

Po 13,00 – 13,45

Kroužek ruštiny ruský jazyk pro začátečníky 4. – 9. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

Po 13,45 – 14,30

Zábavně s češtinou I a II procvičování pravopisných jevů

a mluvnice

5. J. Perníková Učebna č. 28
Po 13,00 – 14,30
Přírodovědný kroužek poznávání přírodnin, práce s mikroskopem, jednoduché experimenty

(max. 15 osob)

4. – 6. V. Ilkóová Učebna 40

Po 14,15 – 15,00

Hudebně dramatický kroužek  divadélko pro nejmenší 3. V. Matlachová Tělocvična

Út 13,35 – 14,20

Příprava na přijímací zkoušky příprava na přijímací zkoušky z M a Čj

začátek září – říjen

nebo dle dohody

9. A,B     L. Guňková

Z. Teplý

A. Jůzková

Dle dohody s jednotlivými vyučujícími
IT dětem literární kroužek s iPadem, práce s textem a rozvoj čtenářských dovedností 2. – 5. T. Šimečková Učebna č. 30

Čt 13,00 – 13,45

Pohybové hry kroužek sportovních aktivit 3. – 5. J. Petřík Tělocvična

Po 13,45 – 14,30

Badminton kroužek badmintonu 6. – 9. R. Hřivnáč Tělocvična

Pá 14,00 – 14,45

Fotbalová příprava fotbalová příprava pro nejmenší 1. – 3. J. Petřík Tělocvična

Po 14,30 – 15,15

Kroužek fotbalu* kroužek pro chlapce se zaměřením na fotbal 1. – 3. Z. Šváb

Tel.: 606 717 311

SK Slavoj

Dle dohody

Kroužek florbalu I pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 7. A. Hradecký Tělocvična
Čt 13,30 – 14,15
Kroužek florbalu II pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 7. A. Hradecký Tělocvična
Čt 14,15 – 15,00
Monkey Krumlis* taneční klub pro všechny šikovné a kreativní děti 5 – 12 let M. Benešová Tělocvična

Út 16,00 – 17,30

 

Taneční kroužek latinsko-americké tance 3. – 6. R. Hřivnáč Tělocvična

St 13,40 – 14,25

 

Základní gymnastika kroužek základní gymnastiky 4. – 7.  P. Vandělíková Tělocvična 

Čt 15,00 – 16,00

Tvořivá dílna kroužek pro tvořivé děti, práce se dřevem a dalšími materiály, stavebnice Merkur 3. – 5. Z. Teplý Dílny

Po 13,30 – 14,15

Kroužek náboženství výuka římskokatolického náboženství 1. – 9. F. Žák Učebna č. 36

St 13,30 – 14,15

* Kroužek Fotbalu je hrazen přímo organizaci FK Slavoj, veškeré informace upřesní

pan Z. Šváb Tel.: 606 717 311

* Kroužek Monkey Krumlis je hrazen přímo paní M. Benešové, veškeré podrobnosti a přihlášky       budou upřesněny na náboru nebo na www.monkeykrumlis.cz

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.