Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

 Nabídka zájmových kroužků 2022/2023

Nabídka otevřených kroužku v pdf

Červeně označené jsou otevřené 

KROUŽEK NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA – ČAS
Angličtina hrou I anglický jazyk trochu jinak 1. K. Brožová Učebna č. 46

Po 13,15 – 14,00

Angličtina hrou II anglický jazyk trochu jinak 2. T. Musilová Učebna č. 47

Po 13,15 – 14,00

Anglická konverzace zábavná konverzace v angličtině 6. – 9. J. Chrobák Učebna č. 46

Čt 14,00 – 14,45

Kurzy Cambridge English* ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek naše škola nabízí kurzy angličtiny Cambridge English 4. – 9. M. Slaninová/

J. Chrobák

dle dohody
Hrajeme si s němčinou základní příprava pro děti v němčině 2. – 5. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

Út 13,45 – 14,30

Kroužek ruštiny ruský jazyk pro začátečníky 4. – 9. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

St 13,45 – 14,30

Kroužek španělštiny španělský jazyk pro začátečníky 4. – 9. K. Brožová Učebna č. 47

Út 14,00 – 14,45

Zábavně s češtinou jazykové hry a aktivity zaměřené na zvládání prvopočátečního čtení a psaní 1. J. Perníková Učebna č. 9
Po 11,50 – 12,35
Badatelský kroužek práce propojující předměty přírodních věd a informatiky 5. – 9. M. Hřavová Učebna č. 30

St 14,00 – 15,30

1x za 14 dní (sudý týden)

Příprava na přijímací zkoušky příprava na přijímací zkoušky

z M a Čj

začátek dle dohody

9. A,B,C M. Zimeková

L. Guňková

Z. Teplý

A.Jůzková

V. Němcová

Učebna č. 26

čas dle dohody s vyučujícím

Kroužek 3D tisku I ** navrhování trojrozměrných objektů, příprava a optimalizace objektů pro tisk a samotný tisk vlastních modelů na zbrusu nové 3D tiskárně Prusa i3 MK2 5. – 9. T. Šimečková Učebna informatiky

Po 15,10 – 15:55

 

Kroužek 3D tisku II ** navrhování trojrozměrných objektů, příprava a optimalizace objektů pro tisk a samotný tisk vlastních modelů na zbrusu nové 3D tiskárně Prusa i3 MK2 5. – 9. T. Šimečková Učebna informatiky

Pá 14,00 – 14:45

Čtenářský klub pro malé (ne)čtenáře zábavná práce s knihami včetně samotného čtení knih, práce s různými žánry (komiksy, pohádky, ad.) 1. – 3. T. Šimečková Učebna č. 7

Út 13,00 – 13,45

Čtenářský klub pro mladší čtenáře pro nadšené knihomoly, práce s tištěnými knihami, audioknihami i e-knihami, čtenářské aktivity na iPadu

 

4. – 5. T. Šimečková Učebna č. 7

Čt 13,00 – 14,30

Kroužek florbalu I pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 13,15 – 14,00
Kroužek florbalu II pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 14,00 – 14,45
Hudebně dramatický kroužek Divadelko pro děti 3. V. Matlachová Učebna č. 11

Po 13,00 – 13,45

Kroužek náboženství výuka římskokatolického náboženství 1. – 9. Š. Talířová Učebna č. 24
St 14,00 – 14,45
Léčivé byliny Botanický kroužek; poznávání (v sezoně i sběr) léčivých bylin a jejich účinků na zdraví; výroba léčivých sirupů a čajů. 4. – 7. A. Vlašánková Út  14,00 – 15,30

1x za 14 dní

Kroužek vaření kroužek vaření 8. – 9. V. Ilkóová

Z. Teplý

M. Hřavová

Pá 14,00 – 15,30

1x za 14 dní

 

*Cambridge English kurzy – hlavní náplní studia je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností dětí tak, aby jednoznačně splňovaly požadavky dané jazykové úrovně definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), a to zejména v oblastech slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a mluvení. Jednotlivé bloky studia na sebe navazují a vedou děti krok za krokem k vysokým úrovním pokročilosti.

Odkaz: www.lepsianglistina.cz

**Kroužek 3D tisku – Žáci se budou dle potřeby finančně podílet na nákupu barevného filamentu (materiál k tisku), řádově cca 400 Kč. Bližší informace osobně.

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti