Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

 Nabídka zájmových kroužků 2020/2021

Nabídka zájmových kroužku v pdf

Červeně označené jsou otevřeny 

KROUŽEK NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA – ČAS
Angličtina hrou I anglický jazyk trochu jinak 1. L. Kramelová Učebna č. 40

St 12,45 – 13,30

Angličtina hrou II anglický jazyk trochu jinak 2. E. Korchová Učebna č. 47

Po 12,45 – 13,30

Anglická konverzace zábavná konverzace v angličtině 6. – 9. J. Chrobák Učebna č. 46

Út 14,00 – 14,45

Kurzy Cambridge English* ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek naše škola nabízí kurzy angličtiny Cambridge English 4. – 9.  M. Slaninová 

J. Chrobák 

dle dohody 
Hrajeme si s němčinou základní příprava pro děti v němčině 2. – 5. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

Čt 14,00 – 14,45

Kroužek ruštiny ruský jazyk pro začátečníky 4. – 9. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

Po 14,00 – 14,45

Zábavně s češtinou I a II procvičování pravopisných jevů a mluvnice 2. J. Perníková Učebna č. 9
Po 11,50 – 12,35      13,00 – 13,45
Přírodovědný kroužek poznávání přírodnin, práce s mikroskopem, jednoduché experimenty (max. 15 osob) 4. – 6. V. Ilkoóvá Učebna č. 44
Po 14,00 – 14,45
Příprava na přijímací zkoušky příprava na přijímací zkoušky

z M a Čj

začátek dle dohody

9. A,B M. Zimeková

J. Chrobák

Z. Teplý

Učebna č. 26

čas dle dohody s vyučujícím

IT dětem literární kroužek s iPadem, práce s textem a rozvoj čtenářských dovedností 2. – 5. T. Šimečková Učebna č. 30

Čt 13,00 – 13,45

Programování pro děti základy programování s kocourem Scratchem, rozvoj logického myšlení 1. – 5. T. Šimečková Učebna č. 30

Čt 14,00 – 14,45

Kroužek florbalu I pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 13,15 – 14,00
Kroužek florbalu II pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 14,00 – 14,45
Monkey Krumlis** taneční klub pro všechny šikovné a kreativní děti 5 – 12 let M. Benešová Bude upřesněno*
Základní gymnastika kroužek základní gymnastiky 4. – 7. P. Vandělíková Tělocvična

čas bude upřesněn

Tvořivá dílna kroužek pro tvořivé děti 2. – 3. M. Nováková Učebna č. 8

Po 13,30 – 14,15

Čeština hrou čeština zábavně 8. L. Guňková Učebna č. 43

Po 14,00 – 14,45

Muzikohrátky I seznámení s hudbou formou hry, veřejné vystoupení, doprovod na hudební nástroje (klavír, kytara, flétna) 1. – 5. V. Čarková Učebna č. 28

St 13,15 – 14,00

Muzikohrátky II kroužek vhodný jako příprava na talentové zkoušky 6. – 9. V. Čarková Učebna č. 28

Po 13,15 – 14,00

Kroužek videotvorby kroužek tvorby a editace videí s využitím iPadů 6. – 9. M. Hřavová Učebna informatiky
Po 14,00 – 15,301x za 14dní
Kroužek stolních her kroužek deskových, karetních a jiných stolních her 6. – 9. M. Hřavová Učebna č. 42
Čt 14,15 – 15,00
Zábavná topografie práce s mapami, azimutem, značkami a PC 5. – 9. J. Herbe Učebna č. 42

St 14,00 – 14,45

Kroužek náboženství výuka římskokatolického náboženství 1. – 9. Š. Talířová Učebna č. 24
Čt 14,00 – 14,45

*Cambridge English kurzy – hlavní náplní studia je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností dětí tak, aby jednoznačně splňovaly požadavky dané jazykové úrovně definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), a to zejména v oblastech slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a mluvení. Jednotlivé bloky studia na sebe navazují a vedou děti krok za krokem k vysokým úrovním pokročilosti.

Odkaz: www.lepsianglictina.cz

Přihláška na kurzy Cambridge English

**Kroužek Monkey Krumlis je hrazen přímo paní M. Benešové, veškeré podrobnosti a přihlášky budou upřesněny na náboru nebo na www.monkeykrumlis.cz

Základní škola T. G. Masaryka © 2021 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.