Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

 Nabídka zájmových kroužků 2021/2022

Nabídka zájmových kroužku v pdf

Červeně označené jsou otevřeny 

Nabídka na rok 2021/2022  

KROUŽEK NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA – ČAS
Angličtina hrou I anglický jazyk trochu jinak 1.

T. Musilová

Učebna č. 8

Po 12,00 – 12,45

Angličtina hrou II anglický jazyk trochu jinak 2.

L. Vondrášková

Učebna č. 47

Po 13,30 – 14,15

Anglická konverzace zábavná konverzace v angličtině 6. – 9.

J. Chrobák

Učebna č. 46

Pá 14,00 – 14,45

Kurzy Cambridge English* ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek naše škola nabízí kurzy angličtiny Cambridge English 4. – 9. 

M. Slaninová / J. Chrobák

Po 14,00 – 15,00

(Key 7. – 9. roč.)

Po 14,00 – 14,45 (Starters 4. – 5. roč.)

Út 14,00 – 14,45

(Movers 5. – 6.  roč.)

Hrajeme si s němčinou základní příprava pro děti v němčině 2. – 5.

J. Vysokomýtská

Učebna č. 45

Út 13,45 – 14,30

Kroužek ruštiny ruský jazyk pro začátečníky 4. – 9. J. Vysokomýtská Učebna č. 45

St 13,45 – 14,30

Zábavně s češtinou I a II hry, soutěže a dramatizace 3. J. Perníková Učebna č. 9
Po 13,00 – 13,45Po 13,50 – 14,35
Příprava na přijímací zkoušky příprava na přijímací zkoušky

z M a Čj

začátek dle dohody

9. A,B M. Zimeková

L. Guňková

J. Chrobák

V. Němcová

A. Jůzková

Učebna a

čas dle dohody s vyučujícím

Programování pro děti základy programování s kocourem Scratchem, rozvoj logického myšlení 1. – 5. T. Šimečková Učebna č. 7

Út 13,00 – 13,45

Kroužek florbalu I pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 13,45 – 14,30
Kroužek florbalu II pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 8. A. Hradecký Tělocvična
Čt 14,30 – 15,15
Monkey Krumlis** taneční klub pro všechny šikovné a kreativní děti 5 – 12 let M. Benešová Bude upřesněno*
Základní gymnastika I kroužek základní gymnastiky 3. – 9. P. Vandělíková Tělocvična

St – 14,00 – 14,45

Základní gymnastika II kroužek základní gymnastiky 3. – 9. P. Vandělíková Tělocvična

St – 14,45 – 15,30

Tvořivá dílna výtvarná experimentace 2. – 4. T. Charvátová Učebna č. 26

Út 13,30 – 14,15

Zábavná topografie práce s mapami, azimutem, značkami a PC 5. – 9. J. Herbe Učebna č. 42

St 14,00 – 15,30

(1x za 14 dní)

Kroužek náboženství výuka římskokatolického náboženství 1. – 9. Š. Talířová Učebna č. 24
St 14,00 – 14,45

*Cambridge English kurzy – hlavní náplní studia je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností dětí tak, aby jednoznačně splňovaly požadavky dané jazykové úrovně definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), a to zejména v oblastech slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a mluvení. Odkaz: www.lepsianglictina.cz

** Kroužek Monkey Krumlis je hrazen přímo paní M. Benešové, veškeré podrobnosti a přihlášky budou upřesněny na náboru nebo na https://monkey-krumlis.webnode.cz/


Nová nabídka

Nabídka školních klubů

Školní kluby (kroužky) jsou součástí dotačních programů MŠMT – Výzva 02_20_080 Šablony III

Pro žáky jsou zcela ZDARMA /90 min

Činnost klubů: začátek v týdnu od 13. září, přihlášky přinést do 6. září (stejné přihlášky jako na kroužky)

Klub NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA – ČAS
Čtenářský klub zábavná práce s knihami včetně samotného čtení knih. Prostor pro povídání o právě čtených nebo přečtených knihách 1. – 9. T. Šimečková

 

Učebna č. 7

Út 14,00 – 15,30

Badatelský klub práce v terénu a v laboratoři, mikroskopování, efektní pokusy 4. – 9. V. Ilkoóvá

M. Hřavová

Učebna č. 44

Út 14,00 – 15,30

Klub ICT práce s iPady (editace videa a zvuku), základy programování 6. – 9. M. Hřavová Učebna informatiky
Čt 14,00 – 15,30

Základní škola T. G. Masaryka © 2022 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.