Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

* Předběžná nabídka zájmových kroužků 2018/2019

KROUŽEK NÁPLŇ ROČNÍK VEDOUCÍ UČEBNA / ČAS
Angličtina hrou I anglický jazyk trochu jinak 1.
Angličtina hrou II anglický jazyk trochu jinak 2.
Let´s speak English konverzační hry 6. – 9.
Hrajeme si s němčinou základní příprava pro děti v němčině 1. – 5.
Kroužek ruštiny ruský jazyk pro začátečníky 4. – 9.
Zábavně s češtinou I. a II. procvičování pravopisných jevů a mluvnice 3.
Hrajeme si s matematikou kroužek matematiky 5.
Hejného matematika matematika podle Hejného 5. – 6.
Interaktivní matematika matematické hry, zábavná matematika 6. – 7.
Hudební kroužek (flétničky) náplň bude tvořit zpívání a hraní na zobcovou flétnu 1. – 3.
Hudebně dramatický kroužek I divadélko pro nejmenší 1.
Hudebně dramatický kroužek II divadélko pro nejmenší 2. – 3.
Divadelní kroužek nácvik divadelních her 6. – 7.
Příprava na příjímací zkoušky příprava na příjímací zkoušky z M a Čj 9.
Sportovní hry kolektivní a individuální sporty 6. – 9.
Kroužek fotbalu sportovně zaměřený kroužek pro chlapce se zaměřením na fotbal 7. – 9.
Kroužek fotbalu sportovně zaměřený kroužek pro chlapce se zaměřením na fotbal 4. – 5.
Kroužek florbalu I pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 7.
Kroužek florbalu II pohybové hry pro chlapce i dívky zaměřené na florbal 3. – 7.
Monkey Krumlis* taneční klub pro všechny šikovné a kreativní děti 5 – 12 let
Košíková (dívky) kroužek košíkové 6. – 9.
Kroužek náboženství výuka římskokatolického náboženství 1. – 9.

* Kroužek Monkey Krumlis je hrazen přímo paní M. Benešové, veškeré podrobnosti a přihlášky budou upřesněny na náboru nebo na www.monkeykrumlis.cz

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 v PDF

Základní škola T. G. Masaryka © 2018

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.