Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Potřebné doklady 

Kritéria pro přijímání

Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 44, v případě jedné třídy na 22. Termín zápisu platí i pro ukrajinské děti. Pořadí přijímaných žáků je stanoveno dle následujících kritérií:

  1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 2/2021)
  2. Sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší školy
  3. Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci
  4. Losování

Pokud u některého z výše uvedeného kritéria dojde k překročení kapacity stanoveného limitu žáků (pro jednu nebo dvě třídy), bude u tohoto kritéria ze všech dětí, které zde byly zařazené, provedeno losování. Losování proběhne za přítomnosti člena školské rady (zástupce zřizovatele) a vedení školy.

Doplňující informace

Výsledky přijímacího řízení

Formuláře ke stažení

Omluvení nepřítomnosti, konzultace, kontakt   

Nemůžete-li se ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit, oznamte svou neúčast na e-mail: halacek@zstgm-ck.cz nebo tel.: 773 781 795. 


Pro natěšené dětičky

Po kliknutí na link výše zvolte vlevo Sign in with Google (pokud jste uživatelem Gmailu) anebo vpravo uveďte jakýkoliv jiný platný e-mail s libovolným heslem a zvolte možnost Sign In as a Student. Tato část je pro zábavu a měla by děti naladit na vstup do školy. 

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti