Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Školní kluby

25. září 2021

Díky dotačnímu programu MŠMT naše škola letos otevřela tři kluby nabízející žákům volnočasové aktivity různého zaměření:

 1) Čtenářský klub (vedoucí Mgr. Tereza Šimečková)

2) Badatelský klub (vedoucí Mgr. Václava Ilkóová)

3) ICT klub (vedoucí Mgr. Michaela Hřavová)

Kluby, které v letošním školním roce naše škola realizuje, nerozvíjí pouze klíčové kompetence žáků, ale napomáhají také profesnímu rozvoji našich pedagogů (vedoucích klubů), kteří mají možnost vést heterogenní skupinu žáků a využívat komplexní metody vzdělávání náročnější na přípravu a realizaci.

Mgr. Tereza Šimečková (koordinátorka školních klubů)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti