Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Projekt Využití ICT ve vzdělání v ZŠ

15. června 2020

Ve školním roce 2019/2020 naše škola začala realizovat projekt s názvem Využití ICT ve vzdělání v ZŠ. iPady pravidelně začleňujeme do výuky několika tříd 1. a 2. stupně. Žáci se díky různým aplikacím učí například strukturovat své myšlenky do přehledných myšlenkových map nebo vytvářet plakáty s různými tématy. Na iPadech je baví i ověřování znalostí v podobě testů, protože prostředí, ve kterých testování probíhá, jsou nejen graficky zajímavá, ale často jsou také doplněná hudbou.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti