Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Besedy pro žáky

13. května 2018

V rámci prevence rizikového chování proběhly na naší škole besedy na různá témata. Pan P. Pípal z Městské policie v Českém Krumlově seznámil žáky 6. ročníků s riziky kouření a závislostí, v 9. ročnících s žáky besedoval na téma SEKTY.

Již každoročně naši školu navštěvuje kap. Bc. Libor Piksa z kriminální policie. V 7. ročnících měl přednášku na téma Duševní zdraví a plagiátorství, v 8. ročnících téma Bezpečný internet a 9. ročníky zasvětil do problematiky finanční gramotnosti.

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.