Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Den s Hedvikou

18. října 2021

V neděli 17. 10. měla  Hedvika svátek. Protože je maskotem naší školy, tak to děti
z 1. A a 2. A pěkně oslavily.
Nejprve jsme jí namalovali  krásné obrázky a vytvořili z nich knihu. Prvňáci pomohli Hedvice v matematice spočítat kočky, sovy, netopýry a hady. V českém jazyce společně pátrali po písmenkách, která se jim ukryla do slov a rozdělovali slova na slabiky, pak zdobili dort kličkami, vlnovkami a čárami.
Druháčci sestavili pro Hedviku moc pěknou básničku a písničku, procvičili si tím učivo o druzích vět. V matematice tvořili o Hedvice slovní úlohy.
Všichni kluci a holčičky si zacvičili na překážkové dráze.
Velkou odměnou všem bylo, když za námi Hedvika přišla do tělocvičny a předala nám kartičky svého fanklubu. Všichni jsme jí k svátku hezky popřáli.
Jsme moc rádi, že ji ve škole máme.
M. Nováková a V. Matlachová, tř. uč. 1. A a 2. A

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti