Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Karel IV. ve 4. A

13. března 2020

Karel IV. je velké téma a zaslouží si určitě nějakou speciální hodinu. My jsme si na něj vyhradili hodiny rovnou tři. V prvních dvou probíhala skupinová práce na jednotlivých stanovištích. Každá skupinka měla na 1 stanoviště 15 minut. Poté se všichni přesunuli a tímto způsobem si všichni vyzkoušeli všechno. Po týdnu jsme zopakovali nabyté znalosti, vytvořili zápisky do sešitu a pomalu se přesunuli k jeho nástupcům: Václavu IV. a Zikmundovi Lucemburskému.

  1. stanoviště: Poznáváme dětství Karla IV.
  2. stanoviště: Pořadí manželek
  3. stanoviště: Důležité události na časové ose
  4. stanoviště: Křížovky o Karlu IV.
  5. stanoviště: Karel IV. – budovatel
  6. stanoviště: Slovní mrak a vytváření vět

Základní škola T. G. Masaryka © 2023 | Prohlášení o přístupnosti