Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Na světě nejsi sám

16. dubna 2018

Ve čtvrtek 12. 4. proběhla v obou čtvrtých ročnících beseda na téma „Na světě nejsi sám“. Žáci si za pomoci nejrůznějších otázek, postřehů a návodů paní lektorky měli uvědomit, že se ve svém životě nemohou chovat pouze podle svých osobních pocitů a potřeb. Musí brát ohledy nejenom na ostatní lidi kolem sebe, ale například i na zvířata a přírodu. Každý ze zúčastněných se měl zamyslet nad sebou samým a vypsat své kladné i záporné vlastnosti. Děti vyjadřovaly rovněž i to, co se jim líbí u svých největších kamarádů. Důležitá byla pro děti také informace, že s každým problémem se mohou svěřit nejenom svým rodičům a kamarádům, ale třeba i třídnímu učiteli. Bylo zmíněno také téma šikany a sociálních sítí, ale k tomu by bylo potřeba ještě mnohem více času. Tak snad příště.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti