Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

1. A, 1. B Cesta do knihovny – Pasování na čtenáře

9. června 2023

V pondělí 5. června a ve čtvrtek 8. června 2023 již potřetí a naposledy žáci 1. ročníku naší školy navštívili Městskou knihovnu v Českém Krumlově v rámci projektu „Cesta do knihovny“. Tentokrát už šlo o samotné pasování dětí na čtenáře. Nejprve paní knihovnice Helena Jelínková a pan ředitel knihovny Mgr. Martin Nechvíle zúčastněné děti a některé rodiče přivítali. Všechny děti ukázaly, jak se za celý rok naučily číst. Dostaly za úkol přečíst krátkou básničku nebo říkadlo, čehož se velmi úspěšně zhostily. Předvedly krátké pásmo básniček a po zásluze byly odměněny potleskem. Před samotným pasováním děti složily slib čtenáře, ve kterém se zavázaly, že i nadále budou své čtenářské dovednosti zlepšovat a zdokonalovat. Slavnostní akt pasování prováděla knižní víla za pomoci pana ředitele a paní knihovnice. Děti dostaly na památku knížku Křeček v letu a také průkaz čtenáře, aby si mohly celý příští rok zdarma chodit půjčovat knížky. Jako památku na „Pasování“ jim byl věnován a připnut odznáček a na cestu zpět do školy dostaly malou sladkou odměnu. Doufejme, že se děti budou i nadále čtení věnovat a knížky zůstanou jejich přáteli po celý život.

Jitka Perníková, Aleš Hradecký (třídní učitelé)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti