Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

1. A projektový den

9. května 2018

Prvňáčci se seznámili s důležitými historickými daty, osobností T. G. Masaryka, státními symboly a podle trasy, vyznačené v mapě, hledali pamětní místa ve městě.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti