Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

5. A, 5. B – Projektový den

9. května 2018

V rámci 100. výročí od vzniku ČSR si žáci 5. ročníků připomněli důležité historické okamžiky, které se týkaly Českého Krumlova. Protože se v hodinách vlastivědy seznámili s obdobím 1. světové války, vznikem ČSR a prvním prezidentem T. G. Masarykem a navštívili místa, která se vztahují k těmto událostem. V hodinách si povídali o založení naší základní školy a slavnostním odhalení busty T. G. Masaryka  a v městských sadech si prohlédli místo, kde byl roku 1930 vybudován Památník obětem 1. sv. války, který byl v 80-tých letech nahrazen Památníkem bojů a vítězství nad fašismem.

V pondělí  7. 5. si žáci nejprve připomněli založení profesionální požární jednotky na území okresu. Poté si Požární stanici v Českém Krumlově prohlédli.

Místa, která žáci navštívili, zakreslili do plánu města.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti