Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

5. A – Dopravní výchova

17. dubna 2019

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se žáci 5. A zúčastnili  výukového programu na dětském dopravním hřišti DDM. Nejprve si povídali o možnostech úrazů v silničním provozu a případné pomoci, potom si sami vyzkoušeli jízdu podle dopravních značek. Kdo se dopustil přestupku, musel dělat 20 dřepů. Akce se dětem líbila.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti