Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

6. B a 8. B v Třísově

29. června 2023

Třídy 6. B a 8. B se vlakem vydaly do Třísova. Žáci si vyzkoušeli, jak se žilo v pravěku. Rozdělili se do tří skupin, rozdělali oheň, upekli si placky z těsta, které si připravili z mouky a vody, postavili přístřešky, do kterých se v případě špatného počasí musela vejít celá tlupa. Na závěr předvedli tanec okolo ohně, který měl zajistit dobrý lov.

Přežít v pravěku by bylo daleko obtížnější, ale děti prokázaly velkou šikovnost.

I. Brožová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti