Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

7.B Kulatí mistři

12. března 2021

Umění kruhu ve výtvarném umění.

Uměním kruhu, se zabývali nejrůznější výtvarní umělci napříč staletími. Kruh, využívali jako symbol nebo jako obrazovou formu. Mnohdy se však jeho funkce prolínají.

Kruh, jakožto geometrický symbol, který je vyjádřen geometrickým obrazcem, vyobrazuje kosmogonické, kosmologické, filozofické, magické, mystické, etické, teologické, společenské aj. představy. Ty jsou odvozeny z matematických zákonitostí struktur skutečnosti, jejich jevů a procesů a podmíněné antropologicky, historicky, zeměpisně a jinak. Kruh spolu s dalšími geometrickými symboly zobecněl a stal se součástí uměleckého vyjadřování.

Kruhový motiv se stal obsahovou a formální součástí uměleckých děl, a to zejména novodobých výtvarných děl. Tvůrci na svých dílech zakládají estetický kánon: proporční modul, kompozici, filozofické, psychologické a jiné významové vrstvy.

Kruh ve výtvarném umění může zobrazovat obecně platné definice kruhu: „symbol univerza, uzavřenosti, věčnosti bez začátku a konce, návratnost kosmického dění, klidu bez napětí a bez dynamiky…“  Kruhy a kružnice se ovšem ve výtvarném umění objevují ještě v dalších významech, které často samotnými umělci nejsou exaktně vysvětleny. Může se jednat o kompoziční schéma, zjednodušení, komparaci, či určení znaku, což se také může svým způsobem vztahovat ke konkrétnímu zobrazení kruhu jako symbolu.

I žáci 7. B se zabývali ztvárněním kruhů.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti