Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

7. ročník – Projektový den

7. května 2018

Žáci 7. A a 7. B se v rámci seznámení s historií dolování v našem městě vydali do Grafitového dolu v Českém Krumlově.

Před tím, než  žáci vyrazili na samotnou prohlídku dolu, byli vybaveni speciálním oblečením, jehož součástí byla i důlní lampa. Do podzemí je zavezl vlak, kterým dříve jezdili horníci do dolu. Děti viděly, v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké stroje využívali, dozvěděly se o zpracování grafitu a co se z něho vyrábělo.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti