Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Běh na dlouhou trať

10. února 2020

V rámci primární prevence proběhl  5. února ve třídě 8. A čtyřhodinový program, jehož cílem bylo zážitkovou formou informovat žáky o drogové problematice a nastínit průběh závislosti.

„Beseda o drogách se mi velice líbila, dělali jsme různé aktivity – hra ANO – NE, měli jsme na očích brýle, které ukazovaly, jak by to vypadalo, kdybychom byli opilí nebo pod vlivem psychotropní látky. Bylo to super. Povídali jsme si o drogách, jejich účincích. Ukazovali jsme si fotky lidí před a po použití návykové látky.“

B. Hrubešová 8. A

„Přišla k nám lektorka a mluvila o drogách. Dozvěděli jsme se, co by to s námi udělalo a proč bychom s tím neměli začínat. Bavilo mě to a dozvěděla jsem se hodně informací. Seděli jsme v kruhu a povídali si. Na konci jsme si vyzkoušeli brýle, které simulovaly opilost či drogu.“

A. Dunková 8. A

„Měli jsme besedu o drogách. Bylo to zajímavé a zábavné. Povídali jsme si o užívání drog a o tom, co s námi různé látky mohou udělat. Hráli jsme hry, zkoušeli jsme si brýle. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí.“

M. Cábová 8. A

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti