Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Besedy pro 7. ročníky

26. listopadu 2017

Dne 22. 11. 2017 se konaly dvě besedy pro žáky 7. ročníků. Obsahem besed bylo téma dospívání, puberty. První beseda Čas proměn byla pro dívky, druhá beseda Na startu mužnosti byla pro chlapce. Obě besedy byly zaměřeny na anatomii pohlavních orgánů, na dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální, na správné hygienické návyky a životosprávu.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti