Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Bezpečně po vlnách

15. května 2022

Program seznámil žáky 8. ročníků po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě. Diskusní a interaktivní průběh programu předával informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.

Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti