Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Den otevřených dveří na Masaryčce – 23. 3. 2023

26. března 2023

Rok se s rokem sešel a 23. března 2023 se opět otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Na Masaryčku se mohli přijít podívat budoucí zájemci do 1. a 6. ročníků a jejich rodiče, ty sem ovšem mohli společně se svými kamarády pozvat i naši současní žáci a velkou radost nám udělala také návštěva našich žáků absolventů a bývalých kolegů.

Vše vypuklo v 16.00 hodin ve vestibulu školy. Zde návštěvníky přivítal pod vedením Štěpánky Dobiášové a Elišky Dvořákové, v doprovodu kytary a kláves, nově založený pěvecký sbor, jehož součástí jsou žáci jak z prvního, tak druhého stupně. V průběhu čtyř písní zazněla i krásná sóla.

Po slavnostním zahájení se mohl každý vydat svou cestou a nahlédnout tam, kde byly dveře otevřené.

Nahlédli jsme prvně do učeben v přízemí, kde byl připraven program pro nejmenší předškoláky. Ti zde programovali včelku Bee-Bot a rozvíjeli svou paměť a představivost nejen pomocí velikonočního pexesa. Na interaktivní tabuli hledali dvojice zvířat a na iPadech zase správně spojovali stíny. Zároveň poznávali pohádky podle obrázků; příběh museli sestavit a převyprávět. Zájemci o naši školu si zde rovněž mohli popovídat s budoucími třídními učitelkami 1. ročníků, Annou Vlašánkovou a Terezou Šimečkovou.

Budoucí prvňáčci se s radostí podívali také do školní družiny, kde nám nově vychází po vzoru Rychlých šípů časopis TAM-TAM, který o dění v družině informuje.

Odtud se můžeme přesunout do 2. patra. Tam se aktivity soustředily na starší žáky. V dějepisu se nahlíželo do školních kronik z uplynulých let, jež ocenili zejména naši žáci, kteří se s nadšením hledali na starých fotografiích a vzpomínali na své první roky na naší škole. Nachystaný zde byl také Kahoot s řadou interaktivních testů; návštěvníci mohli testovat kupříkladu svou znalost bohů z Olympu. Jen o pár kroků dál jsme mohli navštívit učebnu přírodopisu. Zde byly vystaveny pomůcky k výuce biologie člověka, zoologie, botaniky a mineralogie. Trvalé preparáty bylo možné pozorovat za pomoci mikroskopu. Na návštěvníky čekal rovněž edukační recyklační kufřík, ale také zajímavé pokusy s povrchovým napětím vody anebo možnost vytvořit si otisky svých prstů. Také zde mohli návštěvníci otestovat své znalostí pomocí iPadů a interaktivních testů, a nejen to! K vidění zde byla i naše 3D tiskárna, na které děti chystaly několik různých tisků. V učebně zeměpisu přiřazovali žáci názvy měst, řek a pohoří do slepých map České republiky a vyzkoušeli si práci s klasickou mapou.

Již mnohokrát zmíněné interaktivní kvízy byly přichystány i ve 3. patře, kde se nachází jazykové učebny. Návštěvníci zde mohli poznávat státy podle vlajek, prohlédnout si mohli ale také učebnice a hry, s nimiž se učíme anglicky a německy. Zajímavým počtením byly komiksy našich osmáků na motivy příběhů o králi Artušovi. Aktivity pro nejmenší rozvíjely základní slovní zásobu (barvy a čísla). V učebně němčiny se zájemci mohli dozvědět bližší informace o formě spolupráce naší školy se školami v německém Pasově a rakouském Wartbergu.

Odtud jsme mohli zamířit již po schodech dolů k východu. Byla by ovšem nesmírná škoda nezavítat ke školní jídelně. Před ní byly pod vedením Terezy Charvátové nachystané výtvarné dílny, z nichž si každý mohl odnést dekorace k nadcházejícím Velikonocům anebo záložku do knihy. Štětce našich sedmaček pak každému vykouzlily na obličeji nádhernou malůvku s jarní tématikou.

Ve školních dílnách byly vystaveny výrobky našich žáků a děti si mohly vyzkoušet jednotlivé kroky k jejich výrobě (např. zatlouct hřebík, uříznout kus dřeva).

Naši kuchaři a kuchařky si pro návštěvníky nachystali také sladké i slané pohoštění. Všem nám lahodily zejména výborné pomazánky, jež dostávají i naši žáci v rámci odpoledních svačin, a děti v jídelně s radostí „chálkovaly“.

Oceňujeme také naše žáky, kteří na Dni otevřených dveří pomáhali a naše návštěvníky prováděli – včetně našeho maskota, čarodějky Hedviky. Zároveň chystali materiál k větší propagaci naší školy na sociálních sítích – natáčeli videa na školní Instagram (děkujeme Matouši Rehbergerovi, Alešovi Janíčkovi a Davidu Cibulkovi) a připravovali rozhovory do dalšího dílu podcastu Hovory v TGM (za to děkujeme Karle Tovaryšové, Nelle Hanzlíkové a Simoně Lichevě, Natálii Novotné a Nicol Auerové).

Mrkněte také na krátký instagramový reel ze Dne otevřených dveří!

Tereza Musilová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti