Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Den s třídní učitelkou – 7.B – pondělí

1. července 2021

V pondělí 28. 6. 2021 byla 7. B v rámci dne s třídní učitelkou v Boudě. Tady čekala lektorka Iva Sonnbergerová, která měla připravený workshop „Prevence nelátkových závislostí“. První část byla věnována seznamování se a aktivitám, které navodily mezi žáky a lektorkou i paní učitelkou vzájemnou důvěru. Každý o sobě prozradil něco zajímavého a zjistil, jak se orientuje v problematice nelátkových závislostí.

Ve druhé části přibylo více povídání o tom, jak si děti závislost představují, zda na
sobě její prvky pozorují, případně ví o někom, kdo znaky takového chování vykazuje,
jak se to pozná a co dlouhodobě hrozí.

V programu se účastníci samozřejmě zabývali tím nejpalčivějším, co trápí starší děti
kolem třináctého roku věku, a to jsou zejména telefony, sociální sítě, případně hraní
her. Kolik času kdo tímto způsobem stráví, zda neomezuje své další koníčky, rodinu,
přátele či fyziologické potřeby a nepozoruje na sobě případné změny.

Na závěr jsme si popovídali a zhodnotili celé dopoledne.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti