Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Dlouhodobá koncepce využití pozemků školy se začíná naplňovat

22. září 2020

V roce 2017 vnikla nová koncepce využití pozemků ZŠ T. G. Masaryka. Záměrem bylo, aby škola dlouhodobě postrádající venkovní sportoviště, působiště pro školní družinu, letní prostory pro výuku a bezpečné zázemí, mohla nabídnout žákům dostatečné sportovní vyžití v bezpečném prostoru.

Celá akce byla rozdělena na několik dílčích částí. Přesunout parkování zaměstnanců ze školního dvora do jižní části pozemku na asfaltovou plochu a tím uvolnit prostor dočasného hřiště pro aktivity dětí o přestávce a odpolední družinové činnosti. Současně vybudovat dětské hřiště na zahradních terasách (letos jsme tuto část rozšířili o instalaci lanové sestavy). Dále vybavit svačinový prostor před vstupem do školní jídelny o sezení a věšáky na tašky a svršky dětí (rovněž letošní investice). Odškrtnout si můžeme i kompletní rekonstrukci školních zahrad – pozemků využívaných k pracovním činnostem.

Příští rok bychom chtěli rozšířit hřiště odbagrováním části zahradní svahu, doplnit dětské hřiště dalším herním prvkem a začít připravovat projektovou dokumentaci letní učebny. Zbývá nám ještě zajistit odvodnění severní části zdiva s následnou přípravou pro vybudování multifunkčního hřiště pro kolektivní sporty, zkulturnit prostor před bustou TGM a udělat další drobné úpravy.

O tom, jak se potkává vize s realitou je možné zjistit v přiložené obrazové dokumentaci.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti