Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Dopravní výchova – 4. A

22. května 2019

Dne 21. 5. 2019 navštívila třída 4. A dopravní hřiště u DDM v Českém Krumlově.
Zde na ně čekal výukový program věnovaný dopravní výchově. Žáci si osvěžili vědomosti a znalosti z oblasti dopravy, dopravního značení, dopravních značek, přivolání pomoci k dopravní nehodě aj. V závěru absolvovali jízdu zručnosti za přítomnosti příslušníka městské policie, který na vše pozorně dohlížel. Žákům se den líbil a moc si ho užili.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti