Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Geometrie na dálku v GEOGEBŘE

6. května 2021

Rozšířit a zdokonalit dovednosti v geometrii na dálku není zrovna jednoduchá záležitost. V loňském školním roce jsme využívali aplikaci MS Whiteboard. V letošním školním roce jsme se posunuli se 7. B a osmým ročníkem ještě o trochu dál. Zvládli jsme základy práce v Geogebře. Máme k dispozici nejen nárysnu (tedy jednu rovinu), ale můžeme postupně i modelovat tělesa.

Další výhodou je sledování práce žáků v reálném čase. Mám možnost sledovat, zda žák pracuje správně. Pokud se dopustí chyby, mám možnost jej hned upozornit a můžeme si o zvoleném postupu hned promluvit.

S osmáky jsme zvládli polohu kružnice a přímky, dvou kružnic, Thaletovu kružnici.

Při opakování osové souměrnosti se sedmáky se povedlo vytvořit i krásné výtvarné obrazy za použití více os souměrnosti a s využitím stop, které mohou body při pohybu zanechávat.

Přesvědčte se sami:

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti