Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vás oslovit v době, kdy první uprchlíci z Ukrajiny dorazili již do Českého Krumlova. Město Český Krumlov zřídilo transparentní účet na nákup základních životních potřeb těchto lidí. Pokud Vám není osud běženců lhostejný, můžete přispět libovolnou částkou a pomoci v této pro ně složité chvíli. Číslo účtu a další informace jsou k dispozici na stránkách Města Český Krumlov www.ckrumlov.cz nebo ZDE.


Zároveň jsme jako škola připraveni přijmout ukrajinské žáky ke vzdělávání. Přesto však doporučujeme využít dostatečný čas (max. 90 dní) na aklimatizaci uprchlíků, vyřízení
si všech potřebných dokladů, víz a základních životních potřeb.

V případě, že se rozhodnete přihlásit ukrajinské dítě na naši školu ke vzdělávání je nutné splnit následující:

  1. K přijetí do školy je třeba mít zajištěné vízum za účelem strpění – viz informace Ministerstva vnitra
  2. Kontaktovat ředitele své spádové školy dle svého místa pobytu v Českém Krumlově (viz obecně závazná vyhláška města
    č. 2/2021)
  3. Potřebná dokumentace
    • Žádost o přijetí ZDE
    • Kopie dokladů totožnosti dítěte a zákonného zástupce (vízum, cestovní pas apod.)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti