Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Hodina moderní chemie

19. dubna 2023

V rámci výuky chemie proběhla v úterý 18. 4. 2023 v 8. a 9. ročnících ukázková Hodina moderní chemie. Tento projekt VŠCHT Praha si klade za cíl popularizaci chemie a moderních chemických oborů. K nám do školy přijely dvě studentky této vysoké školy s hodinou plnou efektních pokusů, která byla velmi interaktivní, a žáci se jí i přes počáteční obavy aktivně účastnili.

A co bylo její náplní? Naši žáci zhlédli pokusy s kapalným dusíkem, suchým ledem a střelným prachem, sledovali chemický světelný semafor, porovnávali hořlavost různých materiálů nebo pozorovali, jak různé látky mění zbarvení plamene. Přesvědčili se, že chemie nemusí být jen nudný předmět plný vzorečků, ale může být i velmi zajímavá a poutavá. Bohužel bez obecných znalostí základů chemie, jejichž získávání moc zábavné není, by tyto pokusy nebylo možné předvádět.

Mgr. Václava Ilkóová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti