Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Jeden rok s matikou na Meetu

19. března 2021

Ač se to zdá neuvěřitelné, tento týden uběhl jeden rok od doby, kdy jsme se se třídou 7.B, 8.B a 8.C začali potkávat online při výuce matematiky. Začátky byly plné technických problémů, ale všichni, kteří chtěli, to zvládli.

Je tedy tak trochu čas na bilancování. Požádala jsem žáky, aby se k tomu vyjádřili formou PĚTILÍSTKU.

Zapojila se i 8.A, se kterou „meetujeme“ od podzimu.

Pětilístek je výuková metoda, při níž žáci k určitému heslu (nejčastěji téma vyučovací hodiny) tvoří pojmy dle zadání. Cílem je co nejvýstižněji vyjádřit svůj postoj k tématu a nehodnotí se tedy správnost vyjádření. Metodu je vhodné zařadit buď na začátku v evokační části hodiny, pokud budeme hovořit o tématu, o kterém už žáci něco vědí, nebo naopak na závěr hodiny při zpětné reflexi. V tomto případě slouží pětilístek převážně ke shrnutí informací o probraném tématu. Vhodný je již pro žáky 1. stupně ZŠ

Nečekala jsem takový ohlas. Seznamte se tedy s pocity žáků i vy.

Všem žákům, kteří pětilístek vyplnili, děkuji 😀.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti