Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Jeden svět

24. března 2019

Žáci 7. A se opět letos zúčastnili v Boudě Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Téma letošního festivalu „bezpečná blízkost“si kladlo za cíl prozkoumat, jak blízko si různé sociální skupiny mohou či nemohou být. Žákům byly promítnuty 3 krátké filmy: Kluci z přístavu, Miruna a Tanečník Skip. Ke každému filmu následně proběhla diskuze na dané téma, které se žáci aktivně účastnili.

Zimeková - jeden-svet-1.jpg

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti