Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Jihočeský kraj v podání 5. A

10. října 2022

„Kraj, ve kterém žijeme“ představuje téma, které nám nabízí mnoho zajímavých informací. My jsme si díky tomuto tématu procvičili práci s učebnicí, ve které jsme vyhledávali důležité informace v textu, třídili je a zapisovali pomocí hesel do připravené tabulky.

To ale nebylo vše. Následující vyučovací hodinu jsme se rozdělili do skupinek a úkolem bylo přidat do připravené mapy na Padletu následující místa.

Jihočeský_kraj - Rozdeleni-skupin

S mapou v Padletu jsme nepracovali poprvé a výsledky jsou vždy úžasné. Ve skupině probíhá vzájemná kontrola a zároveň všichni dodržují pravidlo, že mohou opravovat pouze příspěvky své skupiny, což se lehce pozná díky barvě lístečků.

Na posledním obrázku můžete vidět náhled výsledné práce, ale doporučuji navštívit přímo tento odkaz, kde si na mapě můžete každý bod rozkliknout a obdivovat krásné fotky, které vybírali sami žáci.

Jihočeský_kraj - Mapa-s-body

Tereza Šimečková (třídní učitelka 5. A)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti